เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ

TR-V ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

รุ่น เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ TR-V ซีรีส์

11 ผลิตภัณฑ์

TR-V1001 - ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบแผงควบคุม ยกเลิกการผลิต

TR-V1001

ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบแผงควบคุม

TR-V1051 - ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบพกพา ยกเลิกการผลิต

TR-V1051

ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบพกพา

TR-V500 - ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม ยกเลิกการผลิต

TR-V500

ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม

TR-V501 - ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม ยกเลิกการผลิต

TR-V501

ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม

TR-V551 - ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบพกพา ยกเลิกการผลิต

TR-V551

ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบพกพา

TR-C48 - ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์

TR-C48

ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์

TR-TH08 - อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง

TR-TH08

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง

TR-H1 - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

TR-H1

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

OP-66843 - สายเคเบิลครอสโอเวอร์ Ethernet (Category 5e)

OP-66843

สายเคเบิลครอสโอเวอร์ Ethernet (Category 5e)

OP-84412 - แผงด้านหน้าสำหรับชนิด 5 นิ้ว ยกเลิกการผลิต

OP-84412

แผงด้านหน้าสำหรับชนิด 5 นิ้ว

OP-84413 - แผงด้านหน้าสำหรับชนิด 10 นิ้ว ยกเลิกการผลิต

OP-84413

แผงด้านหน้าสำหรับชนิด 10 นิ้ว

OP-84414 - แผ่นป้องกันสำหรับ, สำหรับพื้นผิว 5 นิ้ว

OP-84414

แผ่นป้องกันสำหรับ, สำหรับพื้นผิว 5 นิ้ว

OP-84415 - แผ่นป้องกันสำหรับ, สำหรับพื้นผิว 10 นิ้ว

OP-84415

แผ่นป้องกันสำหรับ, สำหรับพื้นผิว 10 นิ้ว

OP-84417 - ชันท์รีซิสเตอร์, 10 Ω

OP-84417

ชันท์รีซิสเตอร์, 10 Ω

OP-84418 - ชันท์รีซิสเตอร์, 100 Ω

OP-84418

ชันท์รีซิสเตอร์, 100 Ω

OP-84419 - ชันท์รีซิสเตอร์, 250 Ω

OP-84419

ชันท์รีซิสเตอร์, 250 Ω

SJ-U1 - อะแดปเตอร์ AC ยกเลิกการผลิต

SJ-U1

อะแดปเตอร์ AC

SJ-U2 - อะแดปเตอร์ AC ยกเลิกการผลิต

SJ-U2

อะแดปเตอร์ AC