มัลติ-ฟลูอิดดิจิตอลเพรสเชอร์เซนเซอร์ที่ทนทาน

AP-V80 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ มัลติ-ฟลูอิดดิจิตอลเพรสเชอร์เซนเซอร์ที่ทนทาน AP-V80 ซีรีส์

หัวเซนเซอร์

รุ่น

AP-10S

AP-11S

AP-12S

AP-13S

AP-14S

AP-15S

AP-16S

รูป

ชนิด

บวกและลบ หัวเซนเซอร์

ลบ หัวเซนเซอร์

บวก (ตí่ำ) หัวเซนเซอร์

บวก หัวเซนเซอร์

บวก (สูง) หัวเซนเซอร์

ช่วงพิกัดแรงดัน

-100 ถึง 100 kPa

-100 ถึง 0 kPa

0 ถึง 100 kPa

0 ถึง 1 MPa

0 ถึง 10 MPa

0 ถึง 20 MPa

0 ถึง 50 MPa

ชนิดของไหล

ก๊าซและของเหลวที่ใช้กับสแตนเลสสตีล TYPE 304 และ TYPE S17400 ได้

ชนิดแรงดัน

แรงดันเกจ์

อัตราการทำซ้ำ

สูงสุด ±0.5 % ของ F.S.

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้ได้

R (PT) 1/8

R (PT) 1/4 (มีลิ้นปรับแรงดัน)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ความทนทานต่อแรงดัน

500 kPa

2.0 MPa

20 MPa

40 MPa

75 MPa

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +70 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

-20 ถึง +100 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 3 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 10 ครั้ง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z, รวม 60 ครั้ง

วัสดุ

จุดต่อแรงดันของไดอะแฟรม: สแตนเลสสตีล TYPE S17400, จุดต่อแรงดัน: สแตนเลสสตีล TYPE 304

จุดต่อแรงดันของไดอะแฟรม: สแตนเลสสตีล TYPE S17400, จุดต่อแรงดัน: สแตนเลสสตีล TYPE 304, ลิ้นปรับแรงดัน: สแตนเลสสตีล TYPE 304

อุปกรณ์เสริม

คอนเนคเตอร์หัวเซนเซอร์: 1

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ประมาณ 130 กรัม

*1 สายเคเบิลใช้กับอุณหภูมิในช่วง -20 ถึง +80 °C

ด้านบนสุดของหน้า

แอมพลิฟายเออร์ NPN

รุ่น

AP-V80W

AP-V85W

AP-V82W

AP-V87W

รูป

ชนิด

มาตรฐาน (DIN), NPN

มาตรฐาน (แผงควบคุม), NPN

ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน (DIN), NPN

ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน (แผงควบคุม), NPN

จอแสดงผล

จอแสดงผล 2 ระดับ, 4 1/2 หลัก, LED แบบ 7 segment (ความสูงของอักขระ: แถวบน: 8 มม., สีแดง, แถวล่าง: 5.7 มม., สีเขียว)
ไฟสัญญาณเตือน: LED สีแดง

ไฟแสดงการทำงาน

LED สีแดง x 3 (ตามเอาต์พุตควบคุม 1 และ 2)

ความละเอียดในการแสดงผล

AP-10S/11S/12S: โหมดมาตรฐาน 0.1 kPa, โหมดความละเอียดสูง 0.01 kPa
AP-13S: โหมดมาตรฐาน 0.001 MPa, โหมดความละเอียดสูง 0.1 kPa
AP-14S: โหมดมาตรฐาน 0.01 MPa, โหมดความละเอียดสูง 0.001 MPa
AP-15S/16S: โหมดมาตรฐาน 0.1 MPa, โหมดความละเอียดสูง 0.01 MPa

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

12 V: 1,380 mW (115 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 1,920 mW (80 mA) หรือน้อยกว่า*1

12 V: 1,680 mW (140 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 2,520 mW (105 mA) หรือน้อยกว่า*1

Hysteresis

ปรับได้ (มาตรฐาน: 0.5 % ของ FS; ความละเอียดสูง: 0.1 % ของ F.S.)

เวลาตอบสนอง (ฟังก์ชันป้องกันการกระเพื่อม)

เลือกได้จาก 5, 10, 100, 500 และ 1,000 ms

เลือกได้จาก 10, 100, 500 และ 1,000 ms

I/O

เอาต์พุตควบคุม

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด: 260 Ω

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัสหรือ SSR) โดยมีเวลาอินพุต 20 ms หรือมากกว่า

เลือกช่อง

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 2 ช่อง (เลือก N.O./N.C. ได้), สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA โดยมีแรงดันตกค้างสูงสุด 1V

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดประหยัดไฟ

12 V: 1,020 mW (85 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 1,200 mW (50 mA) หรือน้อยกว่า*1

12 V: 1,200 mW (100 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 2,160 mW (90 mA) หรือน้อยกว่า*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างและฝาครอบ: Polycarbonate, ด้านบนของปุ่ม: Elastomer

อุปกรณ์เสริม

ขาติดตั้งราง DIN, สายไฟ

ขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกัน

ขาติดตั้งราง DIN, สายไฟ

ขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกัน

น้ำหนัก

ประมาณ 85 กรัม

ประมาณ 90 กรัม

*1 ไม่รวมกระแสสำหรับ เอาต์พุตแบบอะนาล็อก รวมกระแสสำหรับ หัวเซนเซอร์

ด้านบนสุดของหน้า

แอมพลิฟายเออร์ PNP

รุ่น

AP-V80WP

AP-V82WP

AP-V85WP

AP-V87WP

รูป

ชนิด

มาตรฐาน (DIN), PNP

ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน (DIN), PNP

มาตรฐาน (แผงควบคุม), PNP

ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน (แผงควบคุม), PNP

จอแสดงผล

จอแสดงผล 2 ระดับ, 4 1/2 หลัก, LED แบบ 7 segment (ความสูงของอักขระ: แถวบน: 8 มม., สีแดง, แถวล่าง: 5.7 มม., สีเขียว)
ไฟสัญญาณเตือน: LED สีแดง

ไฟแสดงการทำงาน

LED สีแดง x 3 (ตามเอาต์พุตควบคุม 1 และ 2)

ความละเอียดในการแสดงผล

AP-10S/11S/12S: โหมดมาตรฐาน 0.1 kPa, โหมดความละเอียดสูง 0.01 kPa
AP-13S: โหมดมาตรฐาน 0.001 MPa, โหมดความละเอียดสูง 0.1 kPa
AP-14S: โหมดมาตรฐาน 0.01 MPa, โหมดความละเอียดสูง 0.001 MPa
AP-15S/16S: โหมดมาตรฐาน 0.1 MPa, โหมดความละเอียดสูง 0.01 MPa

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

12 V: 1,380 mW (115 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 1,920 mW (80 mA) หรือน้อยกว่า*1

12 V: 1,680 mW (140 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 2,520 mW (105 mA) หรือน้อยกว่า*1

12 V: 1,380 mW (115 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 1,920 mW (80 mA) หรือน้อยกว่า*1

12 V: 1,680 mW (140 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 2,520 mW (105 mA) หรือน้อยกว่า*1

Hysteresis

ปรับได้ (มาตรฐาน: 0.5 % ของ FS; ความละเอียดสูง: 0.1 % ของ F.S.)

เวลาตอบสนอง (ฟังก์ชันป้องกันการกระเพื่อม)

เลือกได้จาก 5, 10, 100, 500 และ 1,000 ms

เลือกได้จาก 10, 100, 500 และ 1,000 ms

เลือกได้จาก 5, 10, 100, 500 และ 1,000 ms

เลือกได้จาก 10, 100, 500 และ 1,000 ms

I/O

เอาต์พุตควบคุม

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด: 260 Ω

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัสหรือ SSR) โดยมีเวลาอินพุต 20 ms หรือมากกว่า

เลือกช่อง

เอาต์พุตควบคุม

PNP open collector x 2 ช่อง (เลือก N.O./N.C. ได้), สูงสุด 30 VDC, สูงสุด 100 mA โดยมีแรงดันตกค้างสูงสุด 1V

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดประหยัดไฟ

12 V: 1,020 mW (85 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 1,200 mW (50 mA) หรือน้อยกว่า*1

12 V: 1,200 mW (100 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 2,160 mW (90 mA) หรือน้อยกว่า*1

12 V: 1,020 mW (85 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 1,200 mW (50 mA) หรือน้อยกว่า*1

12 V: 1,200 mW (100 mA) หรือน้อยกว่า, 24 V: 2,160 mW (90 mA) หรือน้อยกว่า*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างและฝาครอบ: Polycarbonate, ด้านบนของปุ่ม: Elastomer

อุปกรณ์เสริม

ขาติดตั้งราง DIN, สายไฟ

ขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกัน

น้ำหนัก

ประมาณ 85 กรัม

ประมาณ 90 กรัม

ประมาณ 85 กรัม

ประมาณ 90 กรัม

*1 ไม่รวมกระแสสำหรับ เอาต์พุตแบบอะนาล็อก รวมกระแสสำหรับ หัวเซนเซอร์

ด้านบนสุดของหน้า