ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบรัดท่อ FD-X ซีรีส์

หัวเซนเซอร์

รุ่น

FD-XS1

FD-XS8

FD-XS20

รูป

เนื้อวัสดุท่อที่รองรับ

ท่อโลหะและท่อพลาสติก (อ่อน/แข็ง) *1

ของเหลวที่รองรับ

ของเหลว (น้ำ น้ำมัน จาระบี สารเคมี ฯลฯ) *1

อุณหภูมิของเหลวที่รองรับ

0 ºC (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง) ถึง 100 ºC (อุณภูมิที่ผิวท่อ)

รุ่นของชุดรัดท่อ

ชุดประกอบ ท่อพลาสติก

FD-XC1R1, FD-XC1R2

FD-XC8R1, FD-XC8R2, FD-XC8R3

FD-XC20R1, FD-XC20R2, FD-XC20R3, FD-XC20R4

ชุดประกอบ ท่อโลหะ

FD-XC1M*2

FD-XC8M*2

FD-XC20M1, FD-XC20M2*2

ช่วงอัตราการไหล

0 ถึง 1,000 มล./นาที

เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกท่อ ø 6, 1/4 ” (6.35 มม.) : 0 ถึง 3000 มล./นาที
เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกท่อ ø 8 : 0 ถึง 8000 มล./นาที

เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกท่อ 3/8 ” (9.53 มม.) , ø 10, ø 10.5 : 0 ถึง 15.00 ลิตร/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกท่อ ø 12, 1/2 ” (12.7 มม.) , ø 13.8 : 0 ถึง 20.00 ลิตร/นาที

อัตราการไหล Zero Cut

20 มล./นาที*3 (ปรับได้, ค่าเริ่มต้น)

40 มล./นาที*3 (ปรับได้, ค่าเริ่มต้น)

0.10 ลิตร/นาที (มาตรฐาน), 40 มล./นาที (ความละเอียดสูง*7)*3 (ปรับได้, ค่าเริ่มต้น)

ความละเอียดในการแสดงผล

อัตราการไหลชั่วขณะ

0.1/1/10 มล./นาที (ที่แสดงบนคอนโทรลเลอร์)

0.001/0.01/0.1 ลิตร/นาที (มาตรฐาน), 0.1/1/10 มล./นาที (ความละเอียดสูง*7) (ที่แสดงบนคอนโทรลเลอร์)

ปริมาณการฉีด

0.001/0.01/0.1/1 มล. (ที่แสดงบนคอนโทรลเลอร์)

0.001/0.01/0.1 ลิตร (มาตรฐาน), 0.001/0.01/0.1/1 มล. (ความละเอียดสูง*7) (ที่แสดงบนคอนโทรลเลอร์)

อัตราการทíำซí้ำ

ชุดประกอบท่อพลาสติก

เวลาตอบสนอง: 50 ms

F.S.

±0.6 %*4*5

±0.1 %*4*5

อัตราการไหลชั่วขณะ

±6 มล./นา*4*5

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 6, 1/4 ” (6.35 มม.) : ±3 มล./นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 8 : ±8 มล./นาที*4*5

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 3/8 ” (9.53 มม.) , ø 10 : ±15 มล./นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 12, 1/2 ” (12.7 มม.) : ±20 มล./นาที*4*5

เวลาตอบสนอง: 500 ms

อัตราการไหลชั่วขณะ

±1.9 มล./นาที*4

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 6, 1/4 ” (6.35 มม.) : ±1.0 มล./นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 8 : ±2.6 มล./นาที*4

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 3/8 ” (9.53 มม.) , ø 10 : ±4.7 มล./นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 12, 1/2 ” (12.7 มม.) : ±6.3 มล./นาที*4

ชุดประกอบท่อโลหะ

เวลาตอบสนอง: 50 ms

F.S.

±1 %*4*5

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 6, 1/4 ” (6.35 มม.) : ±0.3 %
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 8 : ±0.15 %*4*5

±0.15 %*4*5

อัตราการไหลชั่วขณะ

±10 มล./นาที*4*5

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 6, 1/4 ” (6.35 มม.) : ±9 มล./นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 8 : ±12 มล./นาที*4*5

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 3/8 ” (9.53 มม.) , ø 10, ø 10.5 : ±23 มล./นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 12, 1/2 ” (12.7 มม.) , ø 13.8 : ±30 มล./นาที*4*5

เวลาตอบสนอง: 500 ms

อัตราการไหลชั่วขณะ

±3.2 มล./นาที*4

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 6, 1/4 ” (6.35 มม.) : ±2.9 มล./นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 8 : ±3.8 มล./นาที*4

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 3/8 ” (9.53 มม.) , ø 10, ø 10.5 : ±7.2 มล./นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ø 12, 1/2 ” (12.7 มม.) , ø 13.8 : ±9.5 มล./นาที*4

Hysteresis

ปรับได้

การแสดงผลหน่วย

0.1/1/10/100/1000/10,000 มล. (ที่แสดงบนคอนโทรลเลอร์)

0.01/0.1/1/10/100 ลิตร (มาตรฐาน), 0.1/1/10/100/1000/10000 มล. (ความละเอียดสูง*7) (ที่แสดงบนคอนโทรลเลอร์)

วิธีการแสดงผล

ไฟแสดงสถานะ

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67 (IEC60529) , IP68G (JIS C0920) *6

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

-10 ถึง 60 ºC (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 % ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูด 2 เท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y, Z

การทนต่อแรงกระแทก

50 G 11 ms, 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y, Z

วัสดุ

หัวเซนเซอร์

ตัวเครื่อง: PPS/PPSU, แอมพลิฟายเออร์ภายในสายเคเบิล: PPS, สายเคเบิล: PVC, คอนเนคเตอร์ของคอนโทรลเลอร์: PPS/PBT/POM

ชุดรัดท่อ

สíำหรับท่อพลาสติก

สกรูยึดตัวเครื่อง: PPS, พื้นผิวการตรวจจับ: ยางชนิดพิเศษ, ยางรองท่อ: FKM, สกรูยึดหัวเซนเซอร์: SUSXM7

สíำหรับท่อโลหะ

ชนิดโลหะ: SUS304/SUSXM7, พื้นผิวที่ตรวจจับ: ยางชนิดพิเศษ, ยางรองตัวจับยึด: FKM, สกรูยึดหัวเซนเซอร์: SUSXM7

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 250 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

*1 ของเหลวต้องยอมให้พัลส์อัลตราโซนิคผ่านได้ และต้องไม่มีช่องอากาศขนาดใหญ่หรือฟองมากเกินไป ค่าที่อ่านได้อาจไม่เสถียรโดยขึ้นอยู่กับชนิดของท่อ
*2 เมื่อใช้ท่อสแตนเลสสตีลหรือท่อเหล็ก ความหนาของผนังท่อที่เหมาะสำหรับการใช้งานจะมีขนาดดังต่อไปนี้ FD-XS1: ประมาณ. 0.5 มม., FD-XS8: ประมาณ 1 มม., FD-XS20: ประมาณ 1 ถึง 2 มม. ความแรงของสัญญาณและความเสถียรของ FD-X จะลดลงเมื่อความหนาของผนังท่อมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดที่แนะนำ
*3 สามารถเปลี่ยนอัตราการไหล Zero Cut ได้ในการตั้งค่า เมื่อใช้เครื่องในช่วงการไหลช้า ให้ทำการปรับตำแหน่งเริ่มต้นเมื่อของเหลวไม่เคลื่อนที่ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราการไหล Zero Cut
*4 ข้อมูลจำเพาะนี้ใช้ได้เมื่อการกระจายของความเร็วการไหลมีความเสถียร ค่านี้ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบของการสร้างพัลส์หรือความผันผวนในการกระจายของความเร็วการไหลอันเนื่องมาจากปัจจัยอุปกรณ์อื่นๆ การแปลง F.S. (ค่าเต็มสเกล) แสดงอยู่ในตารางของช่วงอัตราการไหล
*5 ยิ่งตั้งค่าเวลาการตอบสนองนานเท่าใด อัตราการทำซ้ำจะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่านั้น แนะนำให้คำนวณเวลาโดยใช้ √ (50 ms/เวลาการตอบสนอง)
*6 ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์ของสายเคเบิลหัวเซนเซอร์คือ IP65/IP67
*7 รองรับเฉพาะคอนโทรลเลอร์ที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์เริ่มต้นด้วย “G” (FD-XA1/XA2/XA5)

ด้านบนสุดของหน้า

คอนโทรลเลอร์

รุ่น

FD-XA1

FD-XA2

FD-XA5

รูป

ชนิด

ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนราง DIN

ยูนิตขยายชนิดติดตั้งบนราง DIN

ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม

วิธีการแสดงผล

ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต, จอแสดงผล OLED 7 Segment แสดงตัวเลข 4 หลัก, จอแสดงผลแสดงระดับความเสถียร

ความถี่ในการรีเฟรชการแสดงผล

การไหลชั่วขณะ: ประมาณ 5 ครั้ง/วินาที, ปริมาณการปล่อยสาร/การไหลสะสมประมาณ 30 ครั้ง/วินาที

เวลาตอบสนอง

50 ms/100 ms/500 ms/1 วินาที/2.5 วินาที/5 วินาที/10 วินาที/30 วินาที/60 วินาที (เลือกได้, ค่าเริ่มต้น: 500 ms)

รอบการจัดเก็บข้อมูลในตัว

เขียนลงในหน่วยความจำทุก 10 วินาที

หน่วยความจำสำรอง

EEPROM (ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล: มากกว่า 10 ปี, จำนวนครั้งการเขียนทับข้อมูล: 1 ล้านครั้งขึ้นไป) *1

โหมดการตรวจจับ

ช่อง 1

โหมดอัตราการไหลชั่วขณะ/โหมดพื้นที่/โหมดเอาต์พุตพัลส์ (+) /โหมดการไหลในตัว/โหมดการฉีดสาร (เลือกได้)

ช่อง 2

โหมดการไหลในตัว/โหมดพื้นที่/โหมดเอาต์พุตพัลส์ (-) /โหมดการฉีดสาร/โหมดเอาต์พุตผิดพลาด/โหมดแจ้งเตือนฟองอากาศ/โหมดแจ้งเตือนความผิดพลาด + ฟองอากาศ (เลือกได้)

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตช่อง

สวิตช์ตั้งค่า NPN/PNP
เอาต์พุตแบบ open-collector: 30 V หรือต่ำกว่า, ยูนิตหลัก: 50 mA หรือต่ำกว่า/ช่อง*2/ยูนิตขยาย: 20 mA หรือต่ำกว่า/ช่อง, แรงดันตกค้าง: 2 V หรือต่ำกว่า

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

4-20 mA/0-20 mA (เลือกได้)
ความต้านทานโหลด: 500 โอห์มหรือต่ำกว่า

-

4-20 mA/0-20 mA (เลือกได้)
ความต้านทานโหลด: 500 โอห์มหรือต่ำกว่า

อินพุตภายนอก

อินพุตการไหลเป็นศูนย์/อินพุตสุ่มตัวอย่างการฉีดสาร/อิตพุตรีเซ็ตการไหลในตัว/อินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์ (เลือกได้)
กระแสลัดวงจร: NPN 1 mA หรือต่ำกว่า/PNP 2 mA หรือต่ำกว่า, เวลาอินพุต: 20 ms ขึ้นไป

การรองรับเครือข่าย

IO-Link*3

รองรับ NU ซีรี่ส์

IO-Link*3

การต่อขยายชุด

สูงสุด 7 ยูนิต*4 ต่อหนึ่งยูนิตหลัก

-

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้านของตัวจ่ายไฟ การป้องกันไฟกระชาก การป้องกันเอาต์พุตลัดวงจร การป้องกันเอาต์พุตกระชาก

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

20 ถึง 30 VDC รวมการกระเพื่อม 10 % (P-P) , Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

195 mA หรือต่ำกว่า (รวมหัวเซนเซอร์ ไม่รวมกระแสโหลด)

185 mA หรือต่ำกว่า (รวมหัวเซนเซอร์ ไม่รวมกระแสโหลด)

195 mA หรือต่ำกว่า (รวมหัวเซนเซอร์ ไม่รวมกระแสโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 ºC (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 % ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูด 2 เท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y, Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 m/s2 (ประมาณ 10 G) พัลส์ 16 ms 1000 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y, Z

วัสดุ

วัสดุตัวเครื่อง/แผงด้านหน้า: PC, ด้านบนของปุ่ม: POM, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 210 กรัม

ประมาณ 180 กรัม

ประมาณ 210 กรัม

*1 สามารถอ่านข้อมูลภายในที่บันทึกเต็มเวลาผ่านการสื่อสาร USB (Ver. 2.0) ได้
*2 20 mA หรือต่ำกว่า/ช่องเมื่อมีการเพิ่มยูนิตขยาย
*3 IO-Link: รองรับรุ่น v1.1/COM2 (38.4 kbps) หากต้องการให้ปลายสายเป็นคอนเนคเตอร์ชนิด M12 พร้อมรองรับการสื่อสาร IO-Link ให้ต่อคอนเนคเตอร์สำหรับแปลง M12 (OP-88296) กับสายเคเบิล
*4 ดูคู่มือเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ N-Bus แบบอนุกรมได้

ด้านบนสุดของหน้า