BT Application Design Tool BT-H1A

BT-H1A - BT Application Design Tool

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

BT-H1A

ชนิด

BT Application Design Tool

OS ที่รองรับ

ส่วนพัฒนาระบบ:
Windows 7 Professional (32/64 บิต)/Windows 8 Pro (32/64 บิต)/Windows 8.1 Pro (32/64 บิต)/Windows 10 Pro (32/64 บิต)
สภาพแวดล้อม ในการทำงาน:
Windows 7 Professional (32/64 บิต)/Windows 8 Pro (32/64 บิต)/Windows 8.1 Pro (32/64 บิต)/Windows 10 Pro (32/64 บิต)/
Windows Server 2008 R2 Standard (64 บิต)/Windows Server 2012 R2 Standard (64 บิต)/Windows Server 2016 Standard (64 บิต)

CPU

Intel Core i5 2.60 GHz หรือเร็วกว่า

ความจุหน่วยความจำ

4 GB ขึ้นไป

เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ

เนื้อที่ว่างที่ต้องการ: 1 GB ขึ้นไป

จอแสดงผล

1366 × 768

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ