ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-900 ซีรีส์

ชุดประกอบเลนส์ Real Bore VH-BA

VH-BA - ชุดประกอบเลนส์ Real Bore

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-BA

เลนส์ที่รองรับ

VH-B18, VH-B27, VH-B40, VH-B55, VH-B100

รุ่นอื่นๆ