ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500F ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงชนิดระยะไกล (50-500 เท่า) VH-Z50W

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-Z50W

กำลังขยาย

50×, 100×, 200×, 300×, 400×, 500×*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

6.09 มม. (50x)3.05 มม. (100x)1.53 มม. (200x)1.02 มม. (300x)0.76 มม. (400x)0.61 มม. (500x)*1

แนวตั้ง

4.57 มม. (50x)2.28 มม. (100x)1.14 มม. (200x)0.76 มม. (300x)0.57 มม. (400x)0.46 มม. (500x)*1

แนวทแยง

7.62 มม. (50x)3.81 มม. (100x)1.90 มม. (200x)1.27 มม. (300x)0.95 มม. (400x)0.76 มม. (500x)*1

ระยะการทำงาน

85 มม.*1

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว

รุ่นอื่นๆ