1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ไมโครสโคป (Microscope)
  4. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  5. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  6. รุ่น
  7. เลนส์ซูมกำลังขยายสูง ชนิดไฟคู่ (250 x ถึง 2500 x)

ไมโครสโคปแบบดิจิตอลVHX-500F ซีรีส์

เลนส์ซูมกำลังขยายสูง ชนิดไฟคู่ (250 x ถึง 2500 x)

VH-Z250R

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VH-Z250R

กำลังขยาย

250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

250 x: 1.22 มม.
300 x: 1.02 มม.
500 x: 0.61 มม.
1000 x: 0.31 มม.
1500 x: 0.2 มม.
2000 x: 0.15 มม.
2500 x: 0.12 มม.

แนวตั้ง

250 x: 0.92 มม.
300 x: 0.76 มม.
500 x: 0.46 มม.
1000 x: 0.23 มม.
1500 x: 0.15 มม.
2000 x: 0.11 มม.
2500 x: 0.09 มม.

แนวทแยง

250 x: 1.52 มม.
300 x: 1.27 มม.
500 x: 0.76 มม.
1000 x: 0.38 มม.
1500 x: 0.25 มม.
2000 x: 0.19 มม.
2500 x: 0.15 มม.

ระยะการทำงาน

6.5 มม.

*1 เมื่อแสดงบนจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว รุ่นมาตรฐาน.

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)