1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ไมโครสโคป (Microscope)
  4. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  5. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  6. รุ่น
  7. เลนส์ซูมเอนกประสงค์ (20x ถึง 200x)

ไมโครสโคปแบบดิจิตอลVHX-500F ซีรีส์

เลนส์ซูมเอนกประสงค์ (20x ถึง 200x)

VH-Z20UW

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VH-Z20UW

กำลังขยาย

20×, 40×, 80×, 100×, 160×, 200×*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

15.24 มม. (20x)7.62 มม. (40x)3.81 มม. (80x)3.05 มม. (100x)1.91 มม. (160x)1.52 มม. (200x)*1

แนวตั้ง

11.40 มม. (20x)5.70 มม. (40x)2.85 มม. (80x)2.28 มม. (100x)1.43 มม. (160x)1.14 มม. (200x)*1

แนวทแยง

19.05 มม. (20x)9.53 มม. (40x)4.76 มม. (80x)3.81 มม. (100x)2.38 มม. (160x)1.91 มม. (200x)*1

ระยะการทำงาน

20.8 มม.*1*2

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว
*2 เมื่อติดตั้งชุดประกอบไฟส่องสว่างพื้นที่กว้าง

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)