ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500F ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: เลนส์ซูมช่วงกว้าง (100 x ถึง 1000 x) - VH-Z100T

เลนส์ซูมกำลังขยายขนาดกลาง (150 x ถึง 800 x) VH-Z150

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-Z150

กำลังขยาย

150 x, 200 x, 500 x, 800 x*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

150 x: 2.03 มม.
200 x: 1.53 มม.
500 x: 0.61 มม.
800 x: 0.38 มม.

แนวตั้ง

150 x: 1.52 มม.
200 x: 1.14 มม.
500 x: 0.46 มม.
800 x: 0.28 มม.

แนวทแยง

150 x: 2.54 มม.
200 x: 1.9 มม.
500 x: 0.76 มม.
800 x: 0.48 มม.

ระยะการทำงาน

12.0 มม.*2

หมายเหตุ

กำลังขยาย 150 x ถึง 800 x เหมาะสำหรับการตรวจสอบพื้นผิวที่มีการสะท้อน เลนส์ซูมกำลังขยายขนาดกลางชนิดนี้ช่วยให้สามารถ เปลี่ยนแปลงกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่องระหว่าง 150 x ถึง 800 x สามารถใช้ในการตรวจสอบที่ระยะ 12 มม. ด้วยกำลังขยาย 800x ได้ และสามารถเปลี่ยนไฟสวมหัวเลนส์ เป็นชนิดติดตั้งกับ ตัวเลนส์ เพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดของโลหะหรือผิวหน้า เซมิคอนดักเตอร์ได้

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว.
*2 6.5 มม. เมื่อติดไฟรูปวงแหวนที่ติดตั้งกับตัวเลนส์

รุ่นอื่นๆ