ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500F ซีรีส์

ระบบตรวจสอบกำลังขยายสูงทนทานต่อการสั่นสะเทือน VH-S5

VH-S5 - ระบบตรวจสอบกำลังขยายสูงทนทานต่อการสั่นสะเทือน

รุ่นอื่นๆ