ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500F ซีรีส์

ที่ยึดเลนส์ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง VH-S30F

VH-S30F - ที่ยึดเลนส์ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง

รุ่นอื่นๆ