1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ไมโครสโคป (Microscope)
  4. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  5. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  6. รุ่น
  7. ชุดประกอบเลนส์ Real Bore

ไมโครสโคปแบบดิจิตอลVHX-500F ซีรีส์

ชุดประกอบเลนส์ Real Bore

VH-BA

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VH-BA

เลนส์ที่รองรับ

VH-B18, VH-B27, VH-B40, VH-B55, VH-B100

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)