ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500F ซีรีส์

เลนส์ Real Bore VH-B55

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-B55

ชนิด

เลนส์ของกล้องส่อง Borescope

การติดเลนส์ซูมของกล้องส่อง Borescope

VH-BA

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

เมื่อติดตั้งเลนส์ borescope อย่างเดียว/ร่วมกับท่อปิดรักษา

ø5.5 mm*1

เมื่อติดตั้งท่อมองด้านข้าง

ø5.9 มม. *1

ทิศของการมอง

เมื่อติดตั้งเลนส์ borescope อย่างเดียว/ร่วมกับท่อปิดรักษา

0° (Direct view)

เมื่อติดตั้งท่อมองด้านข้าง

90° (มุมมองด้านข้าง)

ระยะที่มีผล

276 mm

องศาการมองภาพ

35°

การขยายภาพเพื่อตรวจสอบสูงสุด

125x*2

ช่วงการมองภาพต่ำสุด

2.4 mm *3

ระยะการทำงาน

5 mm หรือมากกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

*1 ค่าในวงเล็บคือค่าเมื่อติดตั้งท่อ Guard
*2 กำลังขยายรอบจุดศูนย์กลางของหน้าจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว
*3 มุมมองภาพแนวนอน

รุ่นอื่นๆ