1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ไมโครสโคป (Microscope)
  4. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  5. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  6. รุ่น
  7. เลนส์ Real Bore

ไมโครสโคปแบบดิจิตอลVHX-500F ซีรีส์

เลนส์ Real Bore

VH-B40

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VH-B40

ชนิด

เลนส์ของกล้องส่อง Borescope

การติดเลนส์ซูมของกล้องส่อง Borescope

VH-BA

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

เมื่อติดตั้งเลนส์ borescope อย่างเดียว/ร่วมกับท่อปิดรักษา

ø4.0 mm*1

เมื่อติดตั้งท่อมองด้านข้าง

ø4.4 มม. *1

ทิศของการมอง

เมื่อติดตั้งเลนส์ borescope อย่างเดียว/ร่วมกับท่อปิดรักษา

0° (Direct view)

เมื่อติดตั้งท่อมองด้านข้าง

90° (มุมมองด้านข้าง)

ระยะที่มีผล

141.5 mm

องศาการมองภาพ

30°

การขยายภาพเพื่อตรวจสอบสูงสุด

140x*2

ช่วงการมองภาพต่ำสุด

2 mm *3

ระยะการทำงาน

5 mm หรือมากกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

*1 ค่าในวงเล็บคือค่าเมื่อติดตั้งท่อ Guard
*2 กำลังขยายรอบจุดศูนย์กลางของหน้าจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว
*3 มุมมองภาพแนวนอน

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)