ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500F ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: เลนส์ Real Bore - VH-B27

เลนส์ลำกล้อง VH-B31

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-B31

ชนิด

กล้องส่อง Borescope

การติดเลนส์

VH-B

ความลึกของการตรวจสอบ

2 ถึง 50 mm

ระยะที่มีผล

105 mm

องศาการมองภาพ

55°

ทิศทางการมองภาพ

0° (Direct view)

ขนาด

ø3 mm (ท่อป้องกัน : ø4 mm)

ความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม

ย่านการมอง

ø2 ถึง ø52 mm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

ปลอก: กันน้ำ

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C (ในอากาศ/น้ำ)

รุ่นอื่นๆ