ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500F ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

เลนส์กำลังขยายคงที่ (20 เท่า) VH-20

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-20

กำลังขยาย

20×*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

15.25 mm

แนวตั้ง

11.38 mm

แนวทแยง

19.05 mm

ความชัดลึก

12 mm

ระยะการทำงาน

ระยะการตรวจจับชนิดไม่สัมผัส

70 mm (62 mm)*2

หมายเหตุ

เมื่อเปรียบเทียบกับกล้องจุลทรรศน์ ผลิตภัณฑ์นี้จะให้ช่วงความคมชัดที่ลึกกว่ามาก ซึ่งทำให้สามารถได้มาซึ่งภาพสามมิติที่มีความชัดเจน

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15"
*2 จำนวนที่อยู่ในวงเล็บคือจำนวนเมื่อติดตั้งไฟสวมหัวเลนส์แบบไม่สะท้อนแสง

รุ่นอื่นๆ