ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-2000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ข้อต่อเลนส์สำหรับ VH-Z500 VHX-J500

VHX-J500 - ข้อต่อเลนส์สำหรับ VH-Z500

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ