ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-2000 ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ดิจิตอลไมโครสโคป - VHX-7000 ซีรีส์

ดาวน์โหลด ไมโครสโคปแบบดิจิตอล VHX-2000 ซีรีส์

ภาษา

รายการ