ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-2000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ข้อต่อเลนส์สำหรับ VH-Z50 VHX-J50

VHX-J50 - ข้อต่อเลนส์สำหรับ VH-Z50

รุ่นอื่นๆ