ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-2000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ข้อต่อเลนส์สำหรับ VH-Z250 VHX-J250

VHX-J250 - ข้อต่อเลนส์สำหรับ VH-Z250

รุ่นอื่นๆ