ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-2000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ข้อต่อเลนส์สำหรับ VH-Z20U VHX-J20U

VHX-J20U - ข้อต่อเลนส์สำหรับ VH-Z20U

รุ่นอื่นๆ