เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)

VH lens ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เลนส์ซูมกำลังขยายสูง ชนิดไฟคู่ (250 x ถึง 2500 x) VH-Z250T

VH-Z250T - เลนส์ซูมกำลังขยายสูง ชนิดไฟคู่ (250 x ถึง 2500 x)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-Z250T

กำลังขยาย

250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

250 x: 1.22 มม.
300 x: 1.02 มม.
500 x: 0.61 มม.
1000 x: 0.31 มม.
1500 x: 0.2 มม.
2000 x: 0.15 มม.
2500 x: 0.12 มม.

แนวตั้ง

250 x: 0.92 มม.
300 x: 0.76 มม.
500 x: 0.46 มม.
1000 x: 0.23 มม.
1500 x: 0.15 มม.
2000 x: 0.11 มม.
2500 x: 0.09 มม.

แนวทแยง

250 x: 1.52 มม.
300 x: 1.27 มม.
500 x: 0.76 มม.
1000 x: 0.38 มม.
1500 x: 0.25 มม.
2000 x: 0.19 มม.
2500 x: 0.15 มม.

ระยะการทำงาน

6.5 มม.

*1 เมื่อแสดงบนจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว รุ่นมาตรฐาน.

รุ่นอื่นๆ