เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD

VG ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต VG-300

VG-300 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VG-300

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.1% ของ F.S. (F.S. = 30 มม.) *1*2

หน่วยที่สามารถแสดงได้ต่ำสุด

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

5 µm

อัตราการทำซ้ำ

5µm*3*4

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

±7 V

ความต้านทาน

100 Ω

เวลาตอบสนอง

3.9 ms (จำนวนการวัดเฉลี่ย : 1)

เอาต์พุตควบคุม

ควบคุม

HI, GO, LO : NPN 100 mA, สูงสุด 40 V

เอาท์พุทควบคุม

NPN open collector : สูงสุด 100 mA, (สูงสุด 40 V) (เวลาของเอาท์พุทวันช็อต : 1.3 ms)

เอาต์พุตควบคุม

เวลาตอบสนอง

3.9 ms (จำนวนการวัดเฉลี่ย : 1)

การตั้งเวลาเอง

NPN open collector : สูงสุด 100 mA, (สูงสุด 40 V) (เวลาของเอาท์พุทวันช็อต : 1.3 ms)

เอาต์พุตเสถียรภาพ

NPN open collector : สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) (N.C.)

เวลาตอบสนอง

3.9 ms (จำนวนการวัดเฉลี่ย : 1)

I/O ดิจิตอล

RS-232C

อินพุตควบคุม

- อินพุตเลือกขีดจำกัดบน/ล่าง- อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ- อินพุตอัตราการขยายอัตโนมัติ- อินพุตรีเซ็ตค่า- สัญญาณหน้าสัมผัสที่มีแรงดันไฟฟ้าอินพุตของการควบคุมเลเซอร์ระยะไกล- คงค่าอินพุต

ความผันแปร
ของอุณหภูมิ

0.005% ของ F.S./°C (F.S. = 30 มม.)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

330 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 800 กรัม

*1 F.S. (= 30 มม.) หมายถึงระยะที่ได้จากการนำ 2.5 มม. หักออกจากจุดต่ำสุด/สูงสุดของระยะการวัด 35 มม.
*2 ข้อมูลทั่วไปที่ได้เมื่อระยะห่างตัวส่งถึงตัวรับเท่ากับ 100 มม. 3.94" ระยะห่างตัวรับถึงวัตถุเท่ากับ 50 มม. 1.97" และมีการใช้ขอบของใบมีดเพื่อบังแสงเลเซอร์
*3 โดยที่ตั้งค่าจำนวนการวัดเฉลี่ยไว้ที่: 64
*4 นี่คือตัวอย่างทั่วไปเมื่อระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับได้ตั้งค่าไว้ที่ 100 มม. และมีการใช้ขอบของใบมีดเพื่อบังแสงที่ระยะ 50 มม. จากตัวรับ
F.S. = 30 มม. แสดงระยะความแม่นยำในการตรวจวัด

รุ่นอื่นๆ