เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD

VG ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หัวเซนเซอร์ VG-035

VG-035 - หัวเซนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VG-035

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

670 nm

บริเวณการวัด

35 mm

ระยะการตั้งค่า

0 ถึง 300 mm

ลิเนียริตี้ (Linearity)

*1

หน่วยที่สามารถแสดงได้ต่ำสุด

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม. วัตถุทึบแสง*2

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

อัตราการทำซ้ำ

*3

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

ความต้านทาน

เวลาตอบสนอง

เอาต์พุตควบคุม

ควบคุม

*4

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

เวลาตอบสนอง

การตั้งเวลาเอง

*4

เอาต์พุตเสถียรภาพ

เวลาตอบสนอง

I/O ดิจิตอล

อินพุทจากปุ่ม

อินพุตควบคุม

จำนวนพิกเซล CCD

5000 บิต

เวลาสแกน

1.3ms

ความผันแปร
ของอุณหภูมิ

0.01% ของ F.S./°C (F.S. = 30 มม.)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP60

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 1,000 lux, หลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 8,000 lux*1

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อลูมิเนียมหล่อแบบได-คาสท์

น้ำหนัก

ประมาณ 360 กรัม (ตัวส่ง). ประมาณ 320 กรัม (ตัวรับ)

*1 ข้อมูลทั่วไปที่ได้เมื่อระยะห่างตัวส่งถึงตัวรับเท่ากับ 100 มม. ระยะห่างตัวรับถึงวัตถุเท่ากับ 50 มม. และมีการใช้ขอบของใบมีดเพื่อบังแสงเลเซอร์
*2 ข้อมูลทั่วไปที่ได้เมื่อระยะห่างตัวส่งถึงตัวรับเท่ากับ 100 มม. 3.94" และระยะห่างตัวรับถึงวัตถุเท่ากับ 50 มม. 1.97"
*3 นี่คือตัวอย่างทั่วไปเมื่อระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับได้ตั้งค่าไว้ที่ 100 มม. และมีการใช้ขอบของใบมีดเพื่อบังแสงที่ระยะ 50 มม. จากตัวรับ
F.S. = 30 มม. แสดงระยะความแม่นยำในการตรวจวัด
*4 สามารถแปลง NPN เอาต์พุตเป็น PNP เอาต์พุตได้ง่าย โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม PNP เอาต์พุตคอนเวอร์เตอร์ OP-5148

รุ่นอื่นๆ