เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

LS-3000 ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

รุ่น เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ LS-3000 ซีรีส์

9 ผลิตภัณฑ์

LS-3100 - คอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-3100

คอนโทรลเลอร์

LS-3100D - คอนโทรลเลอร์, รองรับแบบสองหัว ยกเลิกการผลิต

LS-3100D

คอนโทรลเลอร์, รองรับแบบสองหัว

LS-3032 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-3032

หัวเซนเซอร์

LS-3033 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-3033

หัวเซนเซอร์

LS-3033SO(8073) - LS-3033 สั่งทำพิเศษ ยกเลิกการผลิต

LS-3033SO(8073)

LS-3033 สั่งทำพิเศษ

LS-3034 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-3034

หัวเซนเซอร์

LS-3036 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-3036

หัวเซนเซอร์

LS-3060 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-3060

หัวเซนเซอร์

OP-5422 - สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับ (3 ม.) สำหรับ LS-3000 ซีรีส์

OP-5422

สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับ (3 ม.) สำหรับ LS-3000 ซีรีส์

OP-7623 - สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับ (0.7 ม.) สำหรับ LS-3000 ซีรีส์

OP-7623

สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับ (0.7 ม.) สำหรับ LS-3000 ซีรีส์

OP-92640 - สายเคเบิล I/O (1 ม.) สำหรับ LS-3100

OP-92640

สายเคเบิล I/O (1 ม.) สำหรับ LS-3100

OP-94722 - สายเคเบิล I/O (7 ม.) สำหรับ LS-3100

OP-94722

สายเคเบิล I/O (7 ม.) สำหรับ LS-3100

OP-26401 - อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา) 

OP-26401

อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา)

OP-94214 - แว่นตานิรภัยสำหรับ LS-3060 ยกเลิกการผลิต

OP-94214

แว่นตานิรภัยสำหรับ LS-3060