เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความแม่นยำสูงพิเศษ

LK ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว