1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  5. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  6. รุ่น
  7. สายเคเบิลต่อขยาย (3 ม.) สำหรับ LB-01 (PT ที่ใช้ร่วมกัน)

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์LB ซีรีส์

สายเคเบิลต่อขยาย (3 ม.) สำหรับ LB-01 (PT ที่ใช้ร่วมกัน)

OP-6307

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-6307

ชนิด

สายเคเบิลต่อขยาย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

LB-01/PT

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า