อะนาล็อกเลเซอร์เซนเซอร์อเนกประสงค์แบบ CMOS

IL ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ อะนาล็อกเลเซอร์เซนเซอร์อเนกประสงค์แบบ CMOS IL ซีรีส์

รุ่น

IL-S025

IL-S065

รูป

ระยะอ้างอิง

25 มม.

65 มม.

ช่วงการวัด

20 ถึง 30 มม.

55 ถึง 75 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดง ความยาวคลื่น: 655 nm (มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2 (IEC 60825-1)

เอาต์พุต

560 µW

เส้นผ่านศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ประมาณ 25 x 1200 µm

ประมาณ 55 x 1700 µm

ลิเนียริตี้

±0.075% ของ F.S.(20 ถึง 25 มม.)*2*3
±0.1% ของ F.S.(20 ถึง 30 มม.)*2*3

±0.05% ของ F.S.(55 ถึง 65 มม.)*2*3
±0.075% ของ F.S.(55 ถึง 75 มม.)*2*3

อัตราการทำซ้ำ

1 µm*4

2 µm*4

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

0.33/1/2/5 ms (มี 4 ระดับ)

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแสดงการแจ้งเตือนการยิงเลเซอร์: LED สีเขียว ไฟแสดงช่วงแบบอะนาล็อก: LED สีส้ม ไฟแสดงระยะอ้างอิง: LED สีแดง/เขียว

คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ

0.03% ของ F.S./°C*3

0.02% ของ F.S./°C*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ระดับมลภาวะ

3

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 10,000 lux*5

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุตัวเครื่อง: PBT ชิ้นส่วนโลหะ: SUS304 หีบห่อ: NBR ฝาครอบเลนส์: แก้ว สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 60 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

*1 ใช้การจำแนกประเภทของเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ที่อ้างอิงจากมาตรฐาน IEC 60825 -1 ตามข้อกำหนดความต้องการของ Laser Notice No. 50
*2 ค่าที่ได้จากการวัดเป้าหมายมาตรฐานของ KEYENCE (วัตถุสีขาวขุ่น)
*3 F.S. ของแต่ละรุ่นมีดังนี้ IL-S025: ±5 มม. IL-S065: ±10 มม.
*4 ค่าที่ได้จากการวัดเป้ าหมายมาตรฐานของ KEYENCE (วัตถุสีขาวขุ่น) ที่ระยะอ้างอิง อัตราการสุ่มตัวอย่าง: 1 ms และจำนวนเฉลี่ยของครั้ง: 128.
*5 ค่าที่ได้เมื่อตั้งอัตราการสุ่มตัวอย่างเป็น 2 ms หรือ 5 ms

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

IL-030

IL-065

IL-100

IL-300

IL-600

รูป

ระยะอ้างอิง

30 มม.

65 มม.

100 mm

300 มม.

600 มม.

ช่วงการวัด

20 ถึง 45 มม.

55 ถึง 105 มม.

75 ถึง 130 มม.

160 ถึง 450 มม.

200 ถึง 1000 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดง ความยาวคลื่น: 655 nm (มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (FDA (CDRH) Part 1040.10)*1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC 60825-1)

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2 (FDA (CDRH) Part 1040.10)*1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2 (IEC 60825-1)

เอาต์พุต

220 µW

560 µW

เส้นผ่านศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ประมาณ 200 x 750 µm

ประมาณ 550 x 1750 µm

ประมาณ 400 x 1350 µm

ประมาณ ø0.5 มม.

ประมาณ ø1.6 มม.

ลิเนียริตี้

±0.1% ของ F.S. (25 ถึง 35 มม.)*2*3

±0.1% ของ F.S. (55 ถึง 75 มม.)*2*3

±0.15% ของ F.S. (80 ถึง 120 มม.)*2*3

±0.25% ของ F.S. (160 ถึง 440 มม.)*2*3

±0.25% ของ F.S. (200 ถึง 600 มม.)*2*3
±0.5% ของ F.S. (200 ถึง 1000 มม.)*2*3

อัตราการทำซ้ำ

1 µm*4

2 µm*4

4 µm*4

30 µm*4

50 µm*4

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

0.33/1/2/5 ms (มี 4 ระดับ)

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแสดงการแจ้งเตือนการยิงเลเซอร์: LED สีเขียว ไฟแสดงช่วงแบบอะนาล็อก: LED สีส้ม ไฟแสดงระยะอ้างอิง: LED สีแดง/เขียว

คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ

0.05% ของ F.S./°C*3

0.06% ของ F.S./°C*3

0.08% ของ F.S./°C*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ระดับมลภาวะ

3

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 5,000 lux*5

หลอดไส้: 7,500 lux*5

หลอดไส้: 5,000 lux*5

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุตัวเครื่อง: PBT ชิ้นส่วนโลหะ: SUS304 หีบห่อ: NBR ฝาครอบเลนส์: แก้ว สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 60 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 135 กรัม

*1 ใช้การจำแนกประเภทของเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ที่อ้างอิงจากมาตรฐาน IEC 60825 -1 ตามข้อกำหนดความต้องการของ Laser Notice No. 50
*2 ค่าที่ได้จากการวัดเป้าหมายมาตรฐานของ KEYENCE (วัตถุสีขาวขุ่น)
*3 F.S. ของแต่ละรุ่นมีดังนี้ IL-S025/030: ±5 มม. IL-S065/065: ±10 มม. IL-100: ±20 มม. IL-300: ±140 มม. IL-600: ±400 มม.
*4 ค่าที่ได้จากการวัดเป้าหมายมาตรฐานของ KEYENCE (วัตถุสีขาวข่นุ) ที่ระยะอ้างอิง อัตราการสุ่มตัวอย่าง: 1 ms และจำ นวนเฉลี่ยของครั้ง: 128. สำหรับ IL-300/IL-600 อัตราการสุ่มตัวอย่างคือ 2 ms.
*5 ค่าที่ได้เมื่อตั้งอัตราการสุ่มตัวอย่างเป็น 2 ms หรือ 5 ms

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

IL-1000

IL-1500

IL-1050

IL-1550

รูป

ชนิด

การติดตั้งบนราง DIN

ติดต้งับนแผงควบคุม

การติดต้งับนราง DIN

ติดต้งั บนแผงควบคุม

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

ความเข้ากันได้ของหัว

เข้ากันได้

การแสดงผล

หน่วยในการแสดงผล ต่ำสดุ

IL-S025, IL-030: 1 µm, IL-S065/IL-065/IL-100: 2 µm, IL-300: 10 µm, IL-600: 50 µm

ช่วงการแสดงผล

IL-S025/IL-030/IL-S065/IL-065/IL-100: ±99.999 ถึง ±99 (สามารถเลือกได้ 4 ระดับ),
IL-300/IL-600: ±999.99 ถึง ±999 (สามารถเลือกได้ 3 ระดับ)

อัตราการแสดงผล

ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V อิมพีแดนซ์ของเอาต์พุต 100 Ω*1

ไม่มี

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA ความต้านทานของโหลดสูงสุด 350 Ω*1

อินพุตควบคุม

อินพุตสวิตช์เลือกช่อง

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า*2

อินพุตการปรับค่าให้ เปน็ศูนย์

อินพุตหยุดการยิงเลเซอร์

อินพุตเวลา

อินพุตรีเซ็ตค่า

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตตัดสิน

เอาต์พุต Open collector (NPN, PNP เปลี่ยนสลับได้/N.O., N.C. เปลี่ยนสลับได้)*3

เอาต์พุตการแจ้งเตือน

เอาต์พุต Open collector (NPN, PNP เปลี่ยนสลับไต์/N.C.)*3

กระแสไฟฟ้า

แรงดันของกำลังไฟฟ้า

10 ถึง 30 VDC รวมคลื่น (P-P) 10%, Class 2*4

พลังงานถูกจ่ายมาจากยูนิตหลัก*4

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

2300 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V: 77 mA หรือน้อยกว่า)

2500 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V: 84 mA หรือน้อยกว่า)

2000 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V: 67 mA หรือน้อยกว่า)

2200 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V: 74 mA หรือน้อยกว่า)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่อง/แผงด้านหน้า: โพลีคาร์บอเนต; ปุ่ม: Polyacetel; สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 170 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

ประมาณ 160 กรัม

*1 เลือกและใช้ ±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V หรือ 4 ถึง 20 mA อย่างใดอย่างหนึ่ง
*2 กำหนดอินพุตที่คุณต้องการสำหรับสายอินพุตภายนอก 4 เส้นก่อนใช้งาน
*3 เอาต์พุตของตัวรวบรวมแบบเปิดชนิด NPN คือ: สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA เมื่อยูนิตขยาย) น้อยกว่า 30 V, แรงดันตกค้างน้อยกว่า 1 V (น้อยกว่า 1.5 V เมื่อต่อมากกว่า 6 ยูนิต รวมยูนิตหลัก)
เอาต์พุตของตัวรวบรวมแบบเปิดชนิด PNP คือ สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA/ช่อง เมื่อต่อยูนิตขยาย), น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้า และน้อยกว่าแรงดันตกค้าง 2 V (น้อยกว่า 2.5 V เมื่อต่อมากกว่า 6 ยูนิตรวมยูนิตหลัก)
*4 ถ้ามียูนิตขยายมากกว่า 6 ยูนิต กรุณาใช้แรงดันไฟฟ้า 20 ถึง 30 V

ด้านบนสุดของหน้า