ขายึดปรับได้ สำหรับการวัดความหนา สำหรับรุ่น CL-S015 OP-88864

OP-88864 - ขายึดปรับได้ สำหรับการวัดความหนา สำหรับรุ่น CL-S015

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ