ดิจิตอลอินดักทีฟ ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

EX-V ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลอินดักทีฟ ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ EX-V ซีรีส์

รุ่น

EX-305V*1

EX-110V*1

EX-416V*1

EX-422V*1

EX-614V*1

รูป

ชนิด

หัวเซนเซอร์

ชุดขยายสัญญาณ

NPN: EX-V01
PNP: EX-V01P

NPN: EX-V02
PNP: EX-V02P

NPN: EX-V05
PNP: EX-V05P

NPN: EX-V10
PNP: EX-V10P

NPN: EX-V64
PNP: EX-V64P

รูปร่าง

ø5.4 x 18 มม. ชนิดทรงกระบอก

M10 x 18 มม. แบบเกลียว

ø14.5 x 20 มม. ทรงกระบอก, ชนิดเกลียว

ø22 x 35 มม. ทรงกระบอก, ชนิดเกลียว

14 x 30 x 4.8 มม. ขนาดบาง

ช่วงการวัด

0 ถึง 1 มม.

0 ถึง 2 มม.

0 ถึง 5 มม.

0 ถึง 10 มม.

0 ถึง 4 มม.

ช่วงการแสดงผล

-19,999 ถึง +19,999

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.3% ของ F.S.

ความละเอียด (จำนวนการวัด
ที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย: 64)

0.4 μm

1 μm

2 μm

1 μm

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

สูงสุด 40,000 ตัวอย่าง/วินาที *2

ความเร็วในการแสดงผล

20 ครั้ง/วินาที

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

LED 2 สี, 7 Segment

สัญญาณเตือนการเกินย่าน

แสดงด้วยสัญลักษณ์ ±FFFF

อินพุตควบคุม

NPN open-collector หรือหน้าสัมผัสที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง, อินพุตรีเซ็ตค่า, อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ, อินพุตที่ใช้ยกเลิกเอาต์พุตเปรียบเทียบ, ซิงโครนัสอินพุต, อินพุตตั้งค่าภายนอก)/PNP: แรงดันไฟฟ้าที่ใช้; 10 ถึง 30 V

เอาต์พุตควบคุม

วิธีการตั้งค่า

ตั้งค่าขีดจำกัดบน/ขีดจำกัดล่างได้ 2 ระดับ × 4 รูปแบบ (เลือกได้)

สัญญาณ

NPN open-collector (HIGH, GO และ LOW): สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V)
PNP open-collector (HIGH, GO และ LOW): สูงสุด 100 mA (สูงสุด 30 V)

เวลาตอบสนอง

0.075 ms (ที่ความเร็วสูงสุด)

เวลา Off-Delay

60 ms

สโตรบเอาต์พุต

NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V)/PNP: สูงสุด 100 mA (30 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V (N.O.)

เอาต์พุตแจ้งเตือน

NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V)/PNP: สูงสุด 100 mA (30 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V (N.C.)

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

±5V

ความต้านทาน

100 Ω

เวลาตอบสนอง

0.075 ms (ที่ความเร็วสูงสุด)

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.07% ของ F.S./°C *3

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10%, การกระเพื่อม (P-P): สูงสุด 10%

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

สูงสุด 240 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60°C, ไม่เป็นน้ำแข็ง

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

ประมาณ 55 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

ประมาณ 75 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

ประมาณ 200 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

ประมาณ 60 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

*1 ข้อมูลข้างต้นได้จากการใช้วัตถุที่เป็นเหล็ก (S45C, SS400, t=1 มม.) หากเป็นการวัดวัตถุที่ทำจากอะลูมิเนียม ทองแดง หรือสแตนเลสสตีล โปรดดูคุณสมบัติลิเนียริตี้ (Linearity) ของโลหะชนิดนั้นๆ
*2 เมื่อใช้ฟังก์ชันการกรองสัญญาณดิจิตอล อัตราการสุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 20,000 ตัวอย่าง/วินาที
*3 เมื่อระยะห่างระหว่างหัวเซนเซอร์กับชิ้นงานอยู่ภายใน 50% ของระยะการวัด

ด้านบนสุดของหน้า