1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  5. อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์
  6. รุ่น
  7. หัวครอบเทฟลอนขนาด M14 เพื่อกันประกายไฟจากการเชื่อม

อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์AS ซีรีส์

หัวครอบเทฟลอนขนาด M14 เพื่อกันประกายไฟจากการเชื่อม

OP-3107

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-3107

ภาพรวม

ฝาปิดเทฟลอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน M14 ป้องกันจากสะเก็ดเชื่อม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

EH-114

วัสดุ

PTFE

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า