หน้าสัมผัสมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก OP-87985

OP-87985 - หน้าสัมผัสมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก 

รุ่นอื่นๆ