หน้าสัมผัส, ชนิดออฟเซ็ต OP-77683

OP-77683 - หน้าสัมผัส, ชนิดออฟเซ็ต

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-77683

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

GT ซีรี่ส์/GT2 ซีรี่ส์

หมายเหตุ

หน้าสัมผัสชนิดออฟเซ็ต (แยกจำหน่าย) สามารถเพิ่มพื้นที่การตรวจจับให้กับช่วงแคบๆ

รุ่นอื่นๆ