หน้าสัมผัส, ชนิด Superhard OP-77682

OP-77682 - หน้าสัมผัส, ชนิด Superhard

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-77682

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

GT ซีรี่ส์/GT2 ซีรี่ส์

รุ่นอื่นๆ