รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หน้าสัมผัสแบบเข็ม OP-23188

OP-23188 - หน้าสัมผัสแบบเข็ม

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-23188

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

AT/GT

รุ่นอื่นๆ