ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ตัวจัดระยะหน้าสัมผัส OP-77684

OP-77684 - ตัวจัดระยะหน้าสัมผัส

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-77684

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

GT ซีรี่ส์/GT2 ซีรี่ส์

หมายเหตุ

ตัวจัดระยะ (แยกจำหน่าย)

รุ่นอื่นๆ