ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน GT ซีรีส์

หัวเซนเซอร์: ชนิดมาตรฐาน/แรงการวัดต่ำ

รุ่น

GT-H10

GT-H22

GT-H10L

GT-H22L

รูป

ชนิด

หัวเซนเซอร์: ชนิดมาตรฐาน

หัวเซนเซอร์: แรงการวัดต่ำ

ระยะการวัด

10 มม.

22 มม.

10 มม.

22 มม.

แรงการวัด

การติดตั้งหันลง

1.0 N*1

1.5 N*1

0.3 N*1

0.35 N*1

การติดตั้งด้านข้าง

0.9 N*1

1.4 N*1

0.25 N*1

0.3 N*1

การติดตั้งหันขึ้น

0.8 N*1

1.3 N*1

0.2 N*1

0.25 N*1

การตอบสนองด้านกลไก

10 Hz*2

8 Hz*2

7 Hz*2

5 Hz*2

อัตราการทำซ้

3 µm*3

8 µm*3

3 µm*3

8 µm*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

-

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH

วัสดุ

โครงสร้างตัวเครื่อง: สแตนเลสสตีล TYPE430, ไฟแสดงสถานะ: Polyarylate,
ยางกันฝุ่น: NBR, หน้าสัมผัส: สแตนเลสสตีล TYPE304, สายเคเบิล: PVC

โครงสร้างตัวเครื่อง: สแตนเลสสตีล TYPE430, ไฟแสดงสถานะ: Polyarylate,
หน้าสัมผัส: สแตนเลสสตีล TYPE304, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 115 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

ประมาณ 135 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

ประมาณ 115 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

ประมาณ 135 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

*1 ค่าใกล้จุดกึ่งกลาง
*2 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 23 °C
*3 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 23 °C อ่านค่าในตำแหน่งกึ่งกลางการวัดเมื่อตั้งค่าเวลาตอบสนองเป็น 100 ms

ด้านบนสุดของหน้า

หัวเซนเซอร์: ชนิดกระบอกลม

รุ่น

GT-A10

GT-A22

รูป

ชนิด

หัวเซนเซอร์: ชนิดกระบอกลม

ระยะการวัด

10 มม.

22 มม.

แรงการวัด

การติดตั้งหันลง

1.0 N*1

1.5 N*1

การติดตั้งด้านข้าง

0.9 N*1

1.4 N*1

การติดตั้งหันขึ้น

0.8 N*1

1.3 N*1

อัตราการทำซ้

3 µm*2

8 µm*2

จำนวนรอบการเลื่อน

3,000,000 รอบ

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67*3

ความทนทานต่อแรงดัน

1,0 MPa

ช่วงแรงดันที่ใช้

0,35 ถึง 0,5 MPa

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +55 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH

วัสดุ

โครงสร้างตัวเครื่อง: สแตนเลสสตีล TYPE430, ส่วนกระบอก: โลหะผสมอะลูมิเนียม, ส่วนที่เป็นเรซินของข้อต่อลม: Polyacetal, ส่วนที่เป็นโลหะของข้อต่อลม: ทองเหลืองชุบนิกเกิล,
ไฟแสดงสถานะ: Polyarylate, ยางกันฝุ่น: NBR, หน้าสัมผัส: TYPE304 สแตนเลสสตีล, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

ประมาณ 180 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

*1 ค่าใกล้จุดกึ่งกลาง
*2 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 23 °C อ่านค่าในตำแหน่งกึ่งกลางการวัดเมื่อตั้งค่าเวลาตอบสนองเป็น 100 ms
*3 ต่อท่ออากาศเข้ากับข้อต่อไอเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัตถุแปลกปลอมเข้ามาทางข้อต่อไอเสีย

ด้านบนสุดของหน้า

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต: NPN เอาต์พุต

รุ่น

GT-71A*1

GT-72A*1

GT-75A*1

GT-76A*1

รูป

ชนิด

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

เอาต์พุต

NPN เอาต์พุต

วิธีการยึด

ติดตั้งบนราง DIN*2

ติดตั้งบนแผงควบคุม

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก*3

ยูนิตขยาย*3

ยูนิตหลัก*3

ยูนิตขยาย*3

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

ที่ 12 V: 1,140 mW (95 mA) หรือน้อยกว่า, ที่ 24 V: 1,200 mW (50 mA) หรือน้อยกว่า

การประหยัดไฟ (eco)

ที่ 12 V: 600 mW (50 mA) หรือน้อยกว่า, ที่ 24 V: 840 mW (35 mA) หรือน้อยกว่า

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

การแสดงค่าที่ถูกวัด

ไฟ LED (สีแดง) 7 segment 6 หลัก

ส่วนแสดงผลอื่นๆ

ไฟ LED แบบบาร์กราฟ 13 ระดับ 2 สี (สีแดง, สีเขียว), ไฟแสดงสถานะ (สีแดง, สีเขียว)

ช่วงการแสดงผล

-99.999 ถึง 999.999

ความละเอียดในการแสดงผล

1 µm

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

2,000 ครั้ง/วินาที

อินพุตควบคุม

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง/ค่าที่ตั้ง/ช่อง

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง: เวลาอินพุต 2 ms หรือมากกว่
อินพุตค่าที่ตั้ง/อินพุตช่อง: เวลาอินพุต 20 ms หรือมากกว่า

เวลาตอบสนอง

hsp (1.5 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s

เอาท์พุท HIGH, GO, LOW

NPN open collector, สูงสุด 50 mA (40 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า, N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้

ฟังก์ชันหลัก

ค่าที่ตั้ง, คงค่า, Hysteresis ที่ผันแปรได้, เวลาตอบสนองที่ผันแปรได้, การตั้งค่าตัวคูณ, ฟังก์ชันเลือกช่อง (4 ช่อง),
การตั้งเวลาด้วยตนเอง, โหมดประหยัดพลังงาน (eco), โหมดการใช้งาน, ฟังก์ชันการปรับแต่ง, การแจ้งเตือนแกน

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า*4

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างตัวเครื่อง: Polycarbonate, ปุ่มแป้นพิมพ์: Polyacetal, แผงด้านหน้า: Polycarbonate, สายเคเบิล: PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำการใช้งาน

ไม่มี

ขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ, คู่มือแนะนำการใช้งาน

ขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ, สายเคเบิลชนิดแบนสำหรับต่อสาย

น้ำหนัก

ประมาณ ประมาณ 110 กรัม (รวมสายไฟ)

ประมาณ 110 กรัม (รวมขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ)

*1 แอมพลิฟายเออร์รุ่นที่มีตัวอักษร "A" อยู่ที่ท้ายรหัสรุ่น เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับยูนิตการสื่อสาร DL ซีรี่ส์ได้ รุ่นอื่นๆ (ที่ไม่มีตัวอักษร "A" อยู่ที่ท้ายรหัสรุ่น) ไม่สามารถใช้ร่วมกับ DL ซีรี่ส์ได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับ GT-H10/H10L/H22/H22L
*2 แอมพลิฟายเออร์ชนิดติดตั้งบนราง DIN ต้องติดตั้งบนราง DIN (นั่นคือ ต้องติดตั้งตัวเครื่องบนแผง DIN โดยตรง) หากติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ยูนิตเพิ่มเติม จะต้องใช้ยูนิตปิดท้ายด้วย (OP-26751)
*3 สามารถติดตั้งยูนิตหลัก 1 เครื่องและยูนิตขยาย 9 เครื่อง (รวมเป็น 10 เครื่อง) เพิ่มเติมได้ สำหรับการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ยูนิตเพิ่มเติม กระแสเอาต์พุตแต่ละยูนิตจะต้องไม่เกิน 20 mA
*4 หากมีการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ยูนิตเพิ่มเติม แรงดันของแหล่งจ่ายไฟจะต้องเป็น 24 VDC

ด้านบนสุดของหน้า

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต: PNP เอาต์พุต

รุ่น

GT-71AP*1

GT-72AP*1

GT-75AP*1

GT-76AP*1

รูป

ชนิด

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

เอาต์พุต

PNP เอาต์พุต

วิธีการยึด

ติดตั้งบนราง DIN*2

ติดตั้งบนแผงควบคุม

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก*3

ยูนิตขยาย*3

ยูนิตหลัก*3

ยูนิตขยาย*3

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

ที่ 12 V: 1,140 mW (95 mA) หรือน้อยกว่า, ที่ 24 V: 1,200 mW (50 mA) หรือน้อยกว่า

การประหยัดไฟ (eco)

ที่ 12 V: 600 mW (50 mA) หรือน้อยกว่า, ที่ 24 V: 840 mW (35 mA) หรือน้อยกว่า

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

การแสดงค่าที่ถูกวัด

ไฟ LED (สีแดง) 7 segment 6 หลัก

ส่วนแสดงผลอื่นๆ

ไฟ LED แบบบาร์กราฟ 13 ระดับ 2 สี (สีแดง, สีเขียว), ไฟแสดงสถานะ (สีแดง, สีเขียว)

ช่วงการแสดงผล

-99.999 ถึง 999.999

ความละเอียดในการแสดงผล

1 µm

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

2,000 ครั้ง/วินาที

อินพุตควบคุม

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง/ค่าที่ตั้ง/ช่อง

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง: เวลาอินพุต 2 ms หรือมากกว่
อินพุตค่าที่ตั้ง/อินพุตช่อง: เวลาอินพุต 20 ms หรือมากกว่า

เวลาตอบสนอง

hsp (1.5 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s

เอาท์พุท HIGH, GO, LOW

PNP open collector, สูงสุด 50 mA (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า, N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้

ฟังก์ชันหลัก

ค่าที่ตั้ง, คงค่า, Hysteresis ที่ผันแปรได้, เวลาตอบสนองที่ผันแปรได้, การตั้งค่าตัวคูณ, ฟังก์ชันเลือกช่อง (4 ช่อง),
การตั้งเวลาด้วยตนเอง, โหมดประหยัดพลังงาน (eco), โหมดการใช้งาน, ฟังก์ชันการปรับแต่ง, การแจ้งเตือนแกน

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า*4

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างตัวเครื่อง: Polycarbonate, ปุ่มแป้นพิมพ์: Polyacetal, แผงด้านหน้า: Polycarbonate, สายเคเบิล: PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำการใช้งาน

ไม่มี

ขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ, คู่มือแนะนำการใช้งาน

ขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ, สายเคเบิลชนิดแบนสำหรับต่อสาย

น้ำหนัก

ประมาณ ประมาณ 110 กรัม (รวมสายไฟ)

ประมาณ 110 กรัม (รวมขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ)

*1 แอมพลิฟายเออร์รุ่นที่มีตัวอักษร "A" อยู่ที่ท้ายรหัสรุ่น เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับยูนิตการสื่อสาร DL ซีรี่ส์ได้ รุ่นอื่นๆ (ที่ไม่มีตัวอักษร "A" อยู่ที่ท้ายรหัสรุ่น) ไม่สามารถใช้ร่วมกับ DL ซีรี่ส์ได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับ GT-H10/H10L/H22/H22L
*2 แอมพลิฟายเออร์ชนิดติดตั้งบนราง DIN ต้องติดตั้งบนราง DIN (นั่นคือ ต้องติดตั้งตัวเครื่องบนแผง DIN โดยตรง) หากติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ยูนิตเพิ่มเติม จะต้องใช้ยูนิตปิดท้ายด้วย (OP-26751)
*3 สามารถติดตั้งยูนิตหลัก 1 เครื่องและยูนิตขยาย 9 เครื่อง (รวมเป็น 10 เครื่อง) เพิ่มเติมได้ สำหรับการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ยูนิตเพิ่มเติม กระแสเอาต์พุตแต่ละยูนิตจะต้องไม่เกิน 20 mA
*4 หากมีการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ยูนิตเพิ่มเติม แรงดันของแหล่งจ่ายไฟจะต้องเป็น 24 VDC

ด้านบนสุดของหน้า