1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT
  5. ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
  6. รุ่น
  7. หน้าสัมผัส, ชนิดออฟเซ็ต

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งานGT ซีรีส์

หน้าสัมผัส, ชนิดออฟเซ็ต

OP-77683

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-77683

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

GT ซีรี่ส์/GT2 ซีรี่ส์

หมายเหตุ

หน้าสัมผัสชนิดออฟเซ็ต (แยกจำหน่าย) สามารถเพิ่มพื้นที่การตรวจจับให้กับช่วงแคบๆ

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า