ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

หน้าสัมผัส, ชนิดลูกกลิ้ง OP-77680

OP-77680 - หน้าสัมผัส, ชนิดลูกกลิ้ง

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-77680

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

GT ซีรี่ส์/GT2 ซีรี่ส์

หมายเหตุ

ชนิดลูกกลิ้ง (แยกจำหน่าย) สามารถใช้ได้เมื่อชิ้นงานที่ต้องการตรวจจับเคลื่อนที่

รุ่นอื่นๆ