เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ

XM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ XM ซีรีส์

32 ผลิตภัณฑ์

XM-1500 - คอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

XM-1500

คอนโทรลเลอร์

XM-1000 - ชุดของหัว ยกเลิกการผลิต

XM-1000

ชุดของหัว

XM-1200 - เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด1โพรบ ยกเลิกการผลิต

XM-1200

เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด1โพรบ

XM-2000 - ยูนิตการวัด (1 โพรบ)

XM-2000

ยูนิตการวัด (1 โพรบ)

XM-2200 - ยูนิตการวัด (1 โพรบ)

XM-2200

ยูนิตการวัด (1 โพรบ)

XM-5000 - เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ

XM-5000

เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ

XM-5000A - เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ

XM-5000A

เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ

XM-S1200 - ฐานรองชิ้นงานทำจากอลูมิเนียม

XM-S1200

ฐานรองชิ้นงานทำจากอลูมิเนียม

XM-T1000 - ชุดของหัว (2 หัวเข็ม) ยกเลิกการผลิต

XM-T1000

ชุดของหัว (2 หัวเข็ม)

XM-T1200 - เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด2โพรบ ยกเลิกการผลิต

XM-T1200

เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด2โพรบ

OP-87944 - สไตลัสมาตรฐาน ยกเลิกการผลิต

OP-87944

สไตลัสมาตรฐาน

OP-87947 - สไตลัส ตัวจับยึดการสอบเทียบ

OP-87947

สไตลัส ตัวจับยึดการสอบเทียบ

OP-88083 - สไตลัส ø2 มม. ยกเลิกการผลิต

OP-88083

สไตลัส ø2 มม.

OP-88550 - จิ๊กสำหรับสไตลัสเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็ก

OP-88550

จิ๊กสำหรับสไตลัสเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็ก

OP-88701 - สไตลัสขนาดเล็ก ø2.5 มม.

OP-88701

สไตลัสขนาดเล็ก ø2.5 มม.

XM-B1 - แบตเตอรี่ ของโพรบ

XM-B1

แบตเตอรี่ ของโพรบ

XM-BC1 - เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่

XM-BC1

เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่

XM-EX1 - เสาต่อขยายของ ยูนิตกล้อง

XM-EX1

เสาต่อขยายของ ยูนิตกล้อง

XM-H5C - สิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ นำเข้า 3D CAD

XM-H5C

สิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ นำเข้า 3D CAD

XM-H5T - ซอฟต์แวร์ถ่ายโอน ข้อมูล

XM-H5T

ซอฟต์แวร์ถ่ายโอน ข้อมูล