PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว

Visual KV ซีรีส์

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.) OP-86917

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-86917

ชนิด

สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต Pro Com ของซีรี่ส์ KV/KZ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT5-X15,X12,X10,W10,W07,W07M,VT3-W4T,W4M,W4G

ความยาว

5 ม.

น้ำหนัก

ประมาณ 125 กรัม

รุ่นอื่นๆ