PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว

Visual KV ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ตัวจัดระยะสำหรับยูนิตต่อขยาย 16 จุด OP-35344

OP-35344 - ตัวจัดระยะสำหรับยูนิตต่อขยาย 16 จุด

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-35344

ภาพรวม

ตัวคั่นสำหรับการขยาย 16 จุด ปรับความสูงเมื่อใช้งานชุดอแดปเตอร์ AC + ชุดต่อขยาย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

KV, KL-N10V

รุ่นอื่นๆ