ข้อมูลจำเพาะ คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ KV-7000 ซีรีส์

ยูนิต CPU

รุ่น

KV-7500

KV-7300

รูป

ชนิด

ยูนิต CPU

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: 24 VDC (±10 %)
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: 24 VDC (-15 %/+20 %)

อุณหภูมิแวดล้อม

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: 0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: 0 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: 10 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: 5 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: -20 ถึง +70 °C
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: -25 ถึง +75 °C

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: 10 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: 5 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน

ความสูง

2,000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1,500 Vp-p หรือมากกว่า, ความกว้างพัลส์: 1 µs, 50 ns (ตามเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน)
ตามมาตรฐาน IEC (IEC 61000-4-2/3/4/6)

1,500 Vp-p หรือมากกว่า, ความกว้างพัลส์: 1 µs, 50 ns (ตามเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน), ตามมาตรฐาน IEC (IEC 61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC นาน 1 นาที (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและตัวเครื่อง)

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า
(ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอก และตัวเครื่อง วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC)

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms, 2 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 3.5 มม.*1

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*1

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม.*1

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*1

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

โหมดควบคุมทางคณิตศาสตร์

โหมดโปรแกรมการจัดเก็บ

โหมดควบคุม I/O

โหมดรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 80 class, 181 คำสั่ง
คำสั่งประยุกต์: 50 class, 67 คำสั่ง
คำสั่งการทำงาน ทางคณิตศาสตร์: 125 class, 318 คำสั่ง
คำสั่งขยาย: 76 class, 131 คำสั่ง
รวม: 331 class, 697 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 0.96 ns
คำสั่งประยุกต์: ต่ำสุด 5.75 ns
คำสั่งจุดลอยตัวแบบ Double-precision: ต่ำสุด 58 ns

ความจุหน่วยความจำ CPU

64 MB

21 MB

ความจุของโปรแกรม

ประมาณ 1,500k ระดับ

ประมาณ 160k ระดับ

จำนวนยูนิตสูงสุดที่จะติดตั้ง

16 ยูนิต (เมื่อใช้ยูนิตขยาย KV-7000 ซีรี่ส์เท่านั้น)
48 ยูนิต (เมื่อใช้ยูนิตขยาย KV-7000 ซีรี่ส์, ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรี่ส์) (เมื่อใช้ยูนิตขยาย (KV-EB1))

จำนวนจุด I/O สูงสุด

สูงสุด 3,072 จุดสำหรับการขยาย
(KV-EB1S/KV-EB1R: 2 ยูนิตที่ใช้, ยูนิต 64 จุดที่ใช้)

อุปกรณ์ชนิดบิต

รีเลย์อินพุต R

รวมทั้งสิ้น 16,000 จุด 1 บิต

รีเลย์เอาต์พุต R

รีเลย์เสริมภายใน R

รีเลย์ลิงก์ B

32,768 จุด 1 บิต

รีเลย์เสริมภายใน MR

64,000 จุด 1 บิต

แลทช์รีเลย์ LR

16,000 จุด 1 บิต

คอนโทรลรีเลย์ CR

1,280 จุด 1 บิต

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด

ไทม์เมอร์ T

4,000 จุด 32 บิต

เคาน์เตอร์ C

หน่วยความจำข้อมูล DM

65,535 จุด 16 บิต

หน่วยความจำข้อมูลขยาย EM

การบันทึกไฟล์

ช่องปัจจุบัน FM

524,288 จุด 16 บิต

โหมดหมุน ZF

การบันทึกลิงก์ W

32,768 จุด 16 บิต

หน่วยความจำข้อมูลชั่วคราว TM

512 จุด 16 บิต

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด Z

12 จุด 32 บิต

หน่วยความจำควบคุม CM

6,000 จุด 16 บิต

จำนวนคำแนะนำ/ป้ายที่จัดเก็บไว้ในยูนิตหลัก

คำแนะนำอุปกรณ์

ประมาณ 224,000

ประมาณ 102,000

ป้าย (Label)

ประมาณ 285,000

ประมาณ 131,000

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผลเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM, สามารถเขียนได้ 10,000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM

ไทม์เมอร์ปฏิทิน

คอนเดนเซอร์ข้อมูลสำรองจะอยู่ได้นานประมาณ 15 วัน (25 °C)
(ประมาณ 5 ปีโดยใช้ KV-B1 (แบตเตอรี่) (25 °C))

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ข้อผิดพลาดของ CPU, ข้อผิดพลาดของ RAM, อื่นๆ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

200 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 270 กรัม
ยูนิตที่เชื่อมต่อบัส: ประมาณ 130 กรัม

*1 ตรงตามข้อ กำหนด JIS B 3502 และ IEC 61131-2, 10 ครั้ง ในทิศทาง ตามแกน X, Y และ Z (100 นาที)

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องจ่ายไฟ AC

รุ่น

KV-PU1*1

รูป

ชนิด

เครื่องจ่ายไฟ AC

แรงดันแหล่งจ่ายไฟเข้า

100 ถึง 240 VAC (+10 %, -15 %) (50/60 Hz)

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

24 VDC ±10%

ความจุของเอาต์พุต

1.8 A (รวมกระแสไฟที่จ่ายไปยังยูนิตต่างๆ และแหล่งจ่ายไฟเสริม)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟภายใน

0.96 A หรือน้อยกว่า

เวลาหยุดชั่วขณะ

20 ms หรือน้อยกว่า (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข I/O ที่ก􀃏ำหนด)

เวลาเริ่มต้น

สูงสุด 3 วินาทีหรือน้อยกว่า

เอาต์พุตข้อผิดพลาด

รูปแบบเอาต์พุต

รีเลย์ (หน้าสัมผัส NC)

อัตราการโหลด

24 VDC 0.5 A

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

เวลาตอบสนอง

OFF ถึง ON: 10 ms หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 5 ms หรือน้อยกว่า

อายุรีเลย์

ระบบไฟฟ้า: 100,000 ครั้งหรือมากกว่า (20 ครั้ง/นาที) กลไก: 20 ล้านครั้งหรือมากกว่า

การเปลี่ยนรีเลย์

ทำไม่ได้

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

*1 (สำหรับ KV-8000, KV-7000 ซีรีส์)

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O ความเร็วสูง

รุ่น

KV-SIR32XT*1

รูป

ชนิด

ยูนิต I/O ความเร็วสูง

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

คอนเนคเตอร์ (มาตรฐาน MIL)*2

อินพุต

จำนวนอินพุต

32 จุด

โหมดอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC*3 (มีฟังก์ชันป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน*4)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

โหมด 24 VDC: 28.8 VDC, โหมด 5 VDC: 28.8 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC: 24 VDC 5.1 mA, โหมด 5 VDC: 5 VDC 8.8 mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC: 19 V, โหมด 5 VDC: 3.5 V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC: 1.5 mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC: 1.5 V

โหมดขั้วต่อร่วม

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*5

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (เปลี่ยน 4 ขั้น)

เลือกได้ 1 µs/10 µs/20 µs/100 µs/500 µs/1 ms/5 ms/10 ms/50 ms

ความต้านทานอินพุต

โหมด 24 VDC: 4.4 kΩ, โหมด 5 VDC: 350 Ω

เอาต์พุต

จำนวนเอาต์พุต

32 จุด

รูปแบบเอาต์พุต

MOSFET (ช่อง N) (พร้อมฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟเกิน)*6

อัตราการโหลด

30 VDC 0.2 A (1.6 A/จุดร่วม 1 จุด)

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.5 VDC หรือน้อยกว่า

โหมดขั้วต่อร่วม

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*5

เวลาในการทำงาน

OFF ถึง ON: 1 µs หรือน้อยกว่า (โหลด: 5 mA ถึง 200 mA)
ON ถึง OFF: 5 µs หรือน้อยกว่า (โหลด: 5 mA ถึง 200 mA)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

130 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์
*2 ไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิต I/O ชนิดคอนเนคเตอร์ให้ไปด้วย ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 40 ขา OP-51404 และชุดคอนเนคเตอร์ MIL 40 ขา OP-22184 จำหน่ายแยกต่างหาก
*3 โหมด 5 VDC สามารถใช้ได้กับ IN100 ถึง IN115 เท่านั้น
*4 หากตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเกิน อินพุตทั้งหมด (IN100 ถึง IN115) ภายในจุดร่วมจะปิด จนกว่าไฟจะครบรอบหรือจนกว่า PRG จะสลับเป็น RUN
*5 COM อินพุตและเอาต์พุตทั้งสี่ (COM0 และ COM1 อินพุต, และ COM2 และ COM3 เอาต์พุต) เป็นอิสระต่อกัน สำหรับแต่ละ COM นั้น COM ที่มีสองขั้วจะลัดวงจรภายใน
*6 แม้ว่าจะตรวจจับกระแสไฟฟ้าเกินที่จุดเพียงจุดเดียว ก็จะบังคับให้เกิดการดำเนินการปกป้อง (เอาต์พุต OFF) สำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วมนั้น (COM2: OUT200 ถึง 215, COM3: OUT300 ถึง 315) และการกู้คืนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นซ้ำๆ จนกว่าจะกำจัดสาเหตุของปัญหาได้

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

รุ่น

KV-SAD04

รูป

ชนิด

ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

จุดอินพุตแบบอะนาล็อก

4 จุด (อินพุตความแตกต่าง)

ช่วงอินพุตแบบอะนาล็อก (ความละเอียด)

แรงดันไฟฟ้า

-10 ถึง +10 V (0.5 mV 1/40,000)
-5 ถึง +5 V (0.25 mV 1/40,000)
0 ถึง 10 V (0.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 30 V (1.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 5 V (0.25 mV 1/20,000)
1 ถึง 5 V (0.25 mV 1/16,000)

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 ถึง 20 mA (1 µA 1/16,000)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า: 1 MΩ, กระแสไฟ: 250 Ω

ความเร็วในการแปลงค่า

10 µs/ช่อง

ความเที่ยงตรงของการแปลงค่า

25 °C ±5 °C: ±0.1 % (±20 หลัก)
0 ถึง 55 °C: ±0.2 % (±40 หลัก)

โหมดฉนวน

ระหว่างยูนิตและ CPU: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ ไม่หุ้มฉนวนระหว่างช่อง

อินพุตสูงสุดแบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า: -15 V ถึง +35 V, กระแสไฟ: 30 mA

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

80 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

รุ่น

KV-SDA04

รูป

ชนิด

ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

จุดเอาต์พุตอะนาล็อก

4 จุด

ช่วงเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (ความละเอียด)

แรงดันไฟฟ้า

-10 ถึง +10 V (0.5 mV 1/40,000)
0 ถึง 10 V (0.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 5 V (0.25 mV 1/20,000)
1 ถึง 5 V (0.25 mV 1/16,000)

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 ถึง 20 mA (1 µA 1/16,000)

ความเร็วในการแปลงค่า

10 µs/ช่อง

ความเที่ยงตรงของการแปลงค่า

25 °C ±5 °C: ±0.1 % (±20 หลัก)
0 ถึง 55 °C: ±0.2 % (±40 หลัก)

โหมดฉนวน

ระหว่างยูนิตและ CPU: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ ไม่หุ้มฉนวนระหว่างช่อง

ความต้านทานโหลดต่ำสุด

แรงดันไฟฟ้า: 1 kΩ

ความต้านทานโหลดสูงสุด

กระแสไฟ: 500 Ω

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

170 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 140 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

รุ่น

KV-XH16ML*1

KV-XH04ML*1

รูป

ชนิด

ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

จำนวนแกนควบคุม

16 แกน (รวมแกนเสมือน)

4 แกน (รวมแกนเสมือน)

อุปกรณ์ในตัว

รีเลย์: 2,112 จุด (132 ช่อง), หน่วยความจำข้อมูล: 4 คำ

รีเลย์: 576 จุด (36 ช่อง), หน่วยความจำข้อมูล: 4 คำ

รูปแบบเอาต์พุต

MECHATROLINK-III

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/KV-7500/KV-7300

รีเฟรช

รีเฟรชอัตโนมัติ, รีเฟรชโดยตรง, รีเฟรชการซิงโครไนซ์ระหว่างยูนิต

โหมดควบคุม

การควบคุมตำแหน่ง, การควบคุมแรงบิด, การควบคุมความเร็ว, คำสั่ง ML-III, การควบคุม I/O

ระยะเวลาควบคุม

ตั้งแต่ 62.5 µs (ตั้งแต่ 125 µs เมื่อใช้ SV2 ซีรี่ส์)

ตั้งแต่ 500 µs

เวลาเริ่มต้น

125 µs

500 µs

วิธีการประมวลผลฟังก์ชันควบคุมแกน

โปรแกรมแลดเดอร์, โปรแกรมยูนิต (โฟลว์, ภาษา C)

โปรแกรมแลดเดอร์, โปรแกรมยูนิต (โฟลว์)

ความจุโปรแกรมยูนิต

3 MB (จำนวนบล็อกสูงสุด: ประมาณ 20,000)

โฟลว์

จำนวนโฟลว์สูงสุด

256

จำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

ไม่จำกัด

หน่วยความจำข้อมูลภายใน

524,288 คำ

หน่วยของตำแหน่ง

มม., องศา (มุม), PLS (จำนวนพัลส์), จำนวนทศนิยม 0 ถึง 9, มีฟังก์ชันการแปลงค่าหน่วย

แอดเดรสรวม

ยูนิตคำสั่ง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647

การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

โหมดการกำหนดตำแหน่ง

ค่าสัมบูรณ์/ค่าสัมพัทธ์

ช่วงการตั้งค่าตำแหน่ง

ยูนิตคำสั่ง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647

การประมาณค่า

การประมาณค่าแบบลิเนียร์ (สูงสุด 16 แกน), การประมาณค่าแบบเส้นโค้ง, การประมาณค่าแบบเฮลิกส

แอดเดรสคำสั่งเดี่ยว

ยูนิตคำสั่ง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647

เส้นโค้งการเพิ่มความเร็ว/ลดความเร็ว

เส้นตรง, SIN

เวลาในการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็ว

0 ถึง 65,535 ms

M-code

1 ถึง 65,000, โหมด WITH/AFTER

การกำหนดตำแหน่งเซนเซอร์

การควบคุมการสลับจากความเร็วไปเป็นตำแหน่งโดยอิงจากอินพุตภายนอก

จำนวนจุด

100 จุด/แกน (สามารถควบคุมการติดตาม 100 จุดหรือมากกว่าโดยใช้โฟลว์ได้เช่นกัน)

ฟังก์ชันพิเศษ

การควบคุมการติดตามชนิดซิงค์, การควบคุมการติดตามตำแหน่งสัมบูรณ์

การควบคุมการซิงโครไนซ์

อินพุต

การอ้างอิงภายนอก, พิกัดคำสั่ง, พิกัดปัจจุบัน

ฟิลเตอร์อินพุต

ฟังก์ชันป้องกันการหมุนย้อนกลับ

คลัตช์

เลือกจากแบบ Direct, Slide, และ Following

แคม

ความละเอียด: 2,048 ถึง 32,768, จำนวนข้อมูล: 4 ถึง 64 (เปลี่ยนแปลงจำนวนตามความละเอียด)

การแก้ไขระหว่างการทำงาน

การแก้ไขผ่านอินพุตเสริม, การแก้ไขเฟส และการแก้ไขมุมนำ

การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

วิธีกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

ชนิดชุดข้อมูล, ชนิด Dog (push), ชนิด Dog (สามารถเลือก "มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z" ได้),
Inching ชนิด Dog (สามารถเลือก "มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z" ได้), เฟส Z ทันที,
เซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้นและเฟส Z, ขอบขาขึ้นของลิมิตสวิตช์, จุดกึ่งกลาง/ขอบขาขึ้นของเซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้น

JOG/Inching

JOG (ความเร็วสูง/ความเร็วต่ำ), Inching (สามารถระบุจำนวนพัลส์ได้)

การป้อนค่า (Teaching)

การป้อนค่าพิกัดปัจจุบัน

ข้อมูลหน่วยความจำ

พารามิเตอร์แบบจุด (แต่ละแกน), พารามิเตอร์การซิงโครไนซ์ (แต่ละแกน), ข้อมูลแคม, โปรแกรมยูนิต,
พารามิเตอร์ของเซอร์โว, สามารถอ่านและเขียนการตั้งค่าในระหว่าง RUN (มีข้อจำกัดบางประการ)

การแสดงผลเอาต์พุต

LINK, CONNECT, สถานะข้อผิดพลาด

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

สามารถทำการวินิจฉัยผ่านข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์ ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ต่างๆ หมายเลขข้อผิดพลาด และข้อความ

การตั้งค่าพารามิเตอร์

สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์จาก KV STUDIO, โปรแกรมแลดเดอร์ และโปรแกรมยูนิต

การสำรองข้อมูล

พิกัด: หน่วยความจำสำรองแบบ Nonvolatile (ไม่จำกัด)
การตั้งค่าพารามิเตอร์: การสำรองข้อมูล Flash ROM (บันทึกได้ 20,000 ครั้ง)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

400 mA หรือน้อยกว่า

160 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 280 กรัม

ประมาณ 190 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง

รุ่น

KV-SH04PL*1

รูป

ชนิด

ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง

จำนวนแกนควบคุม

4 แกน

อินพุต

ลิมิตสวิตช์ทิศทางบวก (ลบ), เซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้น เซนเซอร์หยุด, การเริ่มต้นทันทีแบบต่อเนื่อง, 1 จุดต่อแกนสำหรับจุดทั้งหมด 4 จุด, สามารถใช้อินพุต 24 VDC ได้
อินพุตบังคับหยุด, 1 จุดที่ใช้ร่วมกันโดยทั้งแกน, สามารถใช้อินพุต 24 VDC ได้
อินพุตเฟส Z (+) (-), สิ้นสุดเซอร์โว, เซอร์โวสถานะพร้อม, การเตือนไดรฟ์, 1 จุดต่อแกนสำหรับจุดทั้งหมด 4 จุด, สามารถใช้อินพุต 5 VDC ได้

เอาต์พุต

เอาต์พุตพัลส์ (ความแตกต่างของ Line Driver): เทียบเท่ากับ AM26C31 (สูงสุด 20 mA)
เอาต์พุตพัลส์ (Open Collector): อัตราการโหลด: 30 VDC, 0.1 A หรือน้อยกว่า
รีเซ็ตการเตือนไดรฟ์, เซอร์โว ON, ล้างเคาน์เตอร์ความคลาดเคลื่อน, อัตราการโหลด: 30 VDC, 0.1 A หรือน้อยกว่า

ความถี่เอาต์พุต

1 Hz ถึง 8 MHz

รูปแบบเอาต์พุต

ความแตกต่างของ Line Driver/Open Collector (สลับต่อแกนผ่านสวิตช์ฮาร์ดแวร์)
โหมด 1 พัลส์/โหมด 2 พัลส์/2 เฟส 1X/2 เฟส 2X/2 เฟส 4X

โหมดควบคุม

โหมดมาตรฐาน, โหมดความเร็วสูง

ระยะเวลาควบคุม

โหมดมาตรฐาน: 500 µs, โหมดความเร็วสูง: 62.5 µs

เวลาเริ่มต้น

โหมดมาตรฐาน: ตั้งแต่ 500 µs, โหมดความเร็วสูง: ตั้งแต่ 8 µs (การเริ่มต้นทันทีแบบต่อเนื่อง: 1 µs)

การใช้งานพื้นฐาน

โหมดมาตรฐาน: การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น/JOG, การประมาณค่าแบบเส้นตรง (2 ถึง 4 แกน), การควบคุมตำแหน่ง (ABS/INC), การควบคุมความเร็ว (ทิศทาง +/-)
โหมดความเร็วสูง: การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น/JOG, การควบคุมตำแหน่ง (ABS/INC), การควบคุมความเร็ว (ทิศทาง +/-)

ฟังก์ชัน

โหมดมาตรฐาน:
การเปลี่ยนความเร็ว, การเปลี่ยนชิ้นงาน, เซนเซอร์หยุด, แก้ไขความเร็ว, หยุดที่มุมที่กำหนด,
อินเทอร์รัปต์การทำงานแบบต่อเนื่อง, บังคับจุดถัดไป, การควบคุมการติดตามตำแหน่งสัมบูรณ์, การควบคุมการติดตามชนิดซิงค์
โหมดความเร็วสูง:
การเปลี่ยนความเร็ว, การเปลี่ยนชิ้นงาน, เซนเซอร์หยุด, การเริ่มต้นทันทีแบบต่อเนื่อง

หน่วยของตำแหน่ง

โหมดมาตรฐาน: มม., องศา (มุม), PLS (จำนวนพัลส์), ฟังก์ชันการแปลงค่าตำแหน่งทศนิยม 0 ถึง 9
โหมดความเร็วสูง: PLS (จำนวนพัลส์)

การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

ช่วงการตั้งค่าตำแหน่ง

-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

เส้นโค้งการเพิ่มความเร็ว/ลดความเร็ว

โหมดมาตรฐาน: เส้นตรง, SIN, โหมดความเร็วสูง: เส้นตรง

อัตราการเร่งความเร็ว/การชะลอความเร็ว

การตั้งค่าการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วแต่ละค่า

เวลาในการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็ว

โหมดมาตรฐาน: 0 ถึง 65,535 ms

M-code

0 ถึง 65,000, โหมด WITH/AFTER

จำนวนจุด

100 จุด/แกน

การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

วิธีกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

ชนิด Dog (สามารถเลือก "มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z" ได้ด้วยการกดปุ่ม), Inching ชนิด Dog ("มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z")*2
เซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้น (ขอบ/จุดกึ่งกลาง/เฟส Z), ขอบของลิมิตสวิตช์, การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นเฟส Z ทันที, ชนิดชุดข้อมูล

JOG/Inching

Inching (สามารถระบุจำนวนพัลส์ได้)*2, JOG

การป้อนค่า (Teaching)

การป้อนค่าพิกัดปัจจุบัน

อินพุตกำลังไฟ 24 V (I/O)

24 VDC (-15 %/+20 %)

เอาต์พุตกระแสไฟ 5-V

5 VDC (±10 %), 200 mA หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชันอื่น

การเริ่มต้นพร้อมกันหลายแกนตามอินเทอร์รัปต์ของยูนิต/การซิงโครไนซ์ระหว่างยูนิต

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

200 mA หรือน้อยกว่า, I/O ภายนอก: 260 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์
*2 ไม่สามารถตั้งค่าโหมดความเร็วสูงได้

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

รุ่น

KV-SSC02*1

รูป

ชนิด

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

ความถี่อินพุต

4 MHz (16 MHz ในระหว่าง 2 เฟส, การคูณ 4 เท่า)

ช่วงการนับ

32 บิต

จำนวนช่อง

2 ช่อง

โหมด

การเลือกอินพุต

ขั้วเทอร์มินัลภายนอก (CH0, CH1), นาฬิกาภายใน (0.05 µs, 1 µs, 10 µs, 100 µs), เอาต์พุตที่ตรงกับช่องอื่นๆ,
การสื่อสาร: EnDat2.2/22, BiSS (โหมด C), YASKAWA serial

โหมดอินพุต

1 พัลส์ มี/ไม่มีทิศทาง, 2 พัลส์ การดำเนินการบวก/การลบ, 2 เฟส 1X/2X/4X

โหมดการดำเนินการนับ

โหมดการนับขึ้น-ลง, เปิดใช้งานโหมดการนับ, โหมดการนับที่กำหนดไว้
ตั้งค่าไทม์เมอร์โหมดการนับ, เปิดใช้งานโหมดการนับสะสม

โหมดการนับ

เส้นตรง, วงแหวน

ความถี่, โหมดการทำงานเคาน์เตอร์นับค่าการหมุน

โหมดการนับความถี่, โหมดเคาน์เตอร์การหมุน B (1 การวัดเวลาการหมุน)
โหมดเคาน์เตอร์การหมุน A (การวัดช่วงห่างพัลส์)

อินพุต

อินพุตการนับ

เฟส A/เฟส B/เฟส Z (ตั้งค่าล่วงหน้า), 3 จุดต่อ 1 ช่อง, รวม 6 อินพุต
สามารถใช้อินพุต 5/12/24 VDC, สามารถใช้อินพุต Line driver, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์

อินพุตควบคุม

ใช้อินพุตได้ (ใช้เป็นการตรวจจับอินพุตด้วย) , 1 อินพุตต่อช่อง, รวม 2 อินพุต สามารถใช้อินพุต 12 ถึง 24 V DC, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์
อินพุตตรวจจับอินพุต, 1 อินพุตต่อ 2 ช่อง, รวม 4 อินพุต สามารถใช้อินพุต 12 ถึง 24 V DC, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์

เอาต์พุต

เอาต์พุตที่ตรงกับตัวเปรียบเทียบ

2 จุดต่อช่อง, รวม 4 เอาต์พุต, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์
อัตราการโหลด: 30 VDC 0.2 A หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชันตรวจจับอินพุต

ขึ้นอยู่กับอินพุตภายนอก (สูงสุด 4 จุด)

ฟังก์ชันการบัฟเฟอร์

ช่วงการบัฟเฟอร์: 1 µs หรือมากกว่า

ฟังก์ชันฟิลเตอร์อินพุต

การเปลี่ยนค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การนับ 6 ชนิด/การควบคุม 9 ชนิด)

ฟังก์ชันที่ตั้งไว้

สามารถเลือกได้จากอินพุตค่าที่ตั้ง (เฟส Z) และ ขอบขาขึ้น/ขอบขาลง/ระดับที่อิงจากรีเลย์ภายใน (เมื่อใช้อินพุตภายนอกเท่านั้น)

ฟังก์ชันการสื่อสารตัวเข้ารหัสแบบอนุกรม

ตัวเข้ารหัสที่รองรับ

ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ที่รองรับ EnDat2.2/22, BiSS (โหมด C), และ YASKAWA serial

รอบการสื่อสาร

EnDat2.2/22: 50 µs, BiSS (โหมด C): 50 µs, YASKAWA serial: 62.5 µs

อินพุต

เทียบเท่ากับ Differential Line Receptor ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน EIA RS485

เอาต์พุต

เทียบเท่ากับ Differential Line Driver ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน EIA RS485

ตัวเข้ารหัสกำลังไฟ 5 V

5 VDC (±5 %), 300 mA หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชันอื่น

อินเทอร์รัปต์ของยูนิต, การซิงโครไนซ์ระหว่างยูนิต

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

190 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

KV-XCM02

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: 24 VDC (±10%)*1
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: 24 VDC (−15%/+20%)*1

อุณหภูมิแวดล้อม

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: 0 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2*3
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: 0 ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2*3

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: 10 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: 5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: −20 ถึง +70°C*2
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: −25 ถึง +75°C*2

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: 10 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: 5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน

ความสูง

2000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า; ระยะเวลาของพัลส์: 1 μs, 50 ns (ตามเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน);
ตามมาตรฐาน IEC (IEC 61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC เป็นเวลาหนึ่งนาที (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและตัวเครื่อง)

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือสูงกว่า (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอก และตัวเครื่องด้วยเมกโอห์มมิเตอร์ 500 VDC)

การป้องกันการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด 3.5 มม.*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง 9.8 m/s2*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด 1.75 มม.*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง 4.9 m/s2*4

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms, 2 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

ระดับมลภาวะ

2

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300

จำนวนยูนิตสูงสุดที่เชื่อมต่อได้

14

อินเตอร์เฟซการเชื่อมต่อ

ขั้วต่อแบบแยกส่วน RJ-45 8 ตำแหน่ง × 2 พอร์ต

อัตราการส่งข้อมูล

10BASE-T: 10 Mbps
100BASE-TX: 100 Mbps
1000BASE-T: 1000 Mbps
*5

สื่อในการส่งข้อมูล

10BASE-T: Category 3 หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP)
100BASE-TX: Category 5 หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP)
1000BASE-T: Category 5e หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP ชนิดสายชิลด์ 2 ชั้น)
*6

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

100 ม.*7

จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด

10BASE-T: 4
100BASE-TX: 2
1000BASE-T: 1
*8

ฟังก์ชัน Ethernet

การสื่อสารผ่านหัวเสียบ, เซิร์ฟเวอร์ FTP, ไคลเอนท์ FTP, การสื่อสารลิงก์ระดับสูง ฯลฯ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

200 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

ข้อมูลจำเพาะของความเข้ากันได้

ฐานข้อมูลที่รองรับ

Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Oracle Database*9

จำนวนการเชื่อมต่อสูงสุด

4

SQL ที่รองรับ

INSERT*10, UPDATE, SELECT*10, DELETE, TRUNCATE, ขั้นตอนที่จัดเก็บไว้/การดำเนินการขั้นตอนที่จัดเก็บไว้

จำนวนสูงสุดของคอลัมน์ที่รองรับ

1024 (Microsoft SQL Server); 1000 (PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Oracle Database)

ขนาดพื้นที่จัดเก็บบันทึกสูงสุด

200000 ไบต์*11

ฟังก์ชันการส่งบัฟเฟอร์ใหม่

ฟังก์ชันที่จะส่งบัฟเฟอร์คำสั่ง SQL หากการสื่อสารไม่สามารถเปิดใช้งานการส่งใหม่ได้เมื่อมีการเรียกคืนการสื่อสาร ความจุบัฟเฟอร์สูงสุด: 1 GB ต่อการเชื่อมต่อ (ต้องใช้การ์ด SD)

*1 ได้รับผ่านทางยูนิต CPU หรือยูนิตขยาย
*2 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*3 ระบุตามอุณหภูมิในแผงควบคุมที่อยู่ด้านล่างของยูนิต
*4 ตรงตามข้อกำหนด JIS B 3502 และ IEC 61131-2, 10 ครั้งในทิศทาง ตามแกน X, Y และ Z (เป็นเวลา 100 นาที)
*5 รองรับฟังก์ชันการสลับ 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps MDI/MDI-X แบบอัตโนมัติ
*6 STP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบหุ้มฉนวน, UTP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบไม่มีฉนวนหุ้ม
*7 ความยาวสายเคเบิลสูงสุดอิงตามระยะห่างระหว่าง KV-XCM02 และสวิตช์ Ethernet
*8 ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดเมื่อใช้สวิตช์ Ethernet
*9 โปรดดูคู่มือสำหรับเวอร์ชันฐานข้อมูลที่รองรับ
*10 รองรับการแยกหลายส่วน/การแทรก
*11 เป็นขนาดสูงสุดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สำรองไว้สำหรับอุปกรณ์ยูนิต CPU

ด้านบนสุดของหน้า