เครื่องจ่ายไฟแบบสลับได้ขนาดกะทัดรัด

MS2 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เครื่องจ่ายไฟแบบสลับได้ขนาดกะทัดรัด MS2 ซีรีส์

รุ่น

MS2-H50

MS2-H75

MS2-H100

MS2-H150

MS2-H300

รูป

สภาวะอินพุท

แรงดันไฟฟ้าอินพุต

85 ถึง 264 VAC, 110 ถึง 370 VDC*1

ความถี่

47 ถึง 63 Hz, DC*1

กระแสขาเข้า (100/200 VAC)

1.3/0.7A หรือน้อยกว่า

1.9/0.9A หรือน้อยกว่า

2.1/1.3A หรือน้อยกว่า

2.2/1.1A หรือน้อยกว่า

3.9/1.8A หรือน้อยกว่า

ประสิทธิภาพ (100/200 VAC)

ปกติ 82/85% (โหลด 100%)

กระแสรั่ว (100/200 VAC)

สูงสุด 0.4/0.75 mA (โหลด 100%)

กระแสกระชาก (100/200 VAC)

สูงสุด 25/50 A (โหลด 100% ที่ 25°C Cold Start)

18/36A หรือน้อยกว่า

คุณลักษณะของเอาท์พุท

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

24V

ย่านแรงดันไฟฟ้าแปรผัน

±5% (ด้วย V.ADJ)

กระแสพิกัด

2.1A (คลาส 2)

3.2A

4.5A

6.5A

12.5A

แรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม/สัญญาณรบกวน

180mV (p-p) หรือน้อยกว่า

ความผันแปรของอินพุต

0.4% หรือน้อยกว่า

ความผันแปรของโหลด

1.5% หรือน้อยกว่า

ความผันแปรของอุณหภูมิ

0.02 %/ ºCสูงสุด

สูงสุด 0.02%/ºC

0.02 %/ ºCสูงสุด

เวลาตอนเริ่มเปิดเครื่อง

สูงสุด 500 ms (ที่อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง 55°C ภายใต้สถานะ I/O)

เวลาคงค่าเอาต์พุต

ต่ำสุด 20 ms (ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25°C ภายใต้สถานะ I/O)

การป้องกัน

การป้องกันกระแสเกิน

ทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มถึง 125% หรือมากกว่าของพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาต์พุต การจำกัดแรงดันกระแสไฟฟ้าคงที่ การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติ ต่ำสุด 2.7 A

ทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มถึง 125% หรือมากกว่าของพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาต์พุต การจำกัดแรงดันกระแสไฟฟ้าคงที่ การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติ ต่ำสุด 4.0 A

ทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มถึง 125% หรือมากกว่าของพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาต์พุต การจำกัดแรงดันกระแสไฟฟ้าคงที่ การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติ ต่ำสุด 5.3 A

ทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มถึง 125% หรือมากกว่าของพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาต์พุต การจำกัดแรงดันกระแสไฟฟ้าคงที่ การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติ ต่ำสุด 7.9 A

ทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มถึง 125% หรือมากกว่าของพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาต์พุต การจำกัดแรงดันกระแสไฟฟ้าคงที่ การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติ ต่ำสุด 15.6 A

การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน

ทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มถึง 26.4 V หรือมากกว่า ปิดแรงดันไฟฟ้า กลับมาทำงานเมื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง*2

จอแสดงผล

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

LED 7 segment 3 หลัก (ความสูงของตัวอักษร: 10 มม.)

เวลาของหน่วยความจำเมื่อปิดเครื่อง

ประมาณ 10 ปี (ที่อุณหภูมิ 20°C)

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 A/0.4 V /1%

มาตรฐานที่ใช้ได้

มาตรฐานความปลอดภัย

UL508, UL60950-1
CSA C22.2 No.14, CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1, EN50178
IEC60950-1

มาตรฐาน EMC

FCC Part15B Class A, EN55011 Class A, EN61000-6-2

ขีดจำกัดสำหรับการปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบ Harmonic

EN61000-3-2*3

อื่นๆ

อื่นๆ

ปฏิบัติการแบบขนาน

ทำได้ (ต้องมี OP-42207)*4

ปฏิบัติการชุด

ทำได้ (ต้องมีไดโอดภายนอก)*4

วิธีระบายความร้อน

ระบบระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 100 MΩ (ด้วยเมกโอห์มมิเตอร์ 500 VDC)
(ระหว่างขั้วอินพุตและเอาต์พุต) (ระหว่างขั้วอินพุตและ PE)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) (ดู "เงื่อนไขเอาต์พุต")

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +70 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

25 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 57 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0.3 มม., 57 ถึง 500 Hz, 19.6 ม./วินาที2 (2G), 5.5 รอบนาที, 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

การเร่งความเร็วสูงสุด: 300 ม./วินาที2, 2 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 270 กรัม

ประมาณ 470 กรัม

ประมาณ 490 กรัม

ประมาณ 700 กรัม

ประมาณ 1,540 กรัม

*1 อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุตและอัตราความถี่เมื่อใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัยคือ 100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz
*2 หากต้องการกลับมาทำงานใหม่ ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟอินพุต และปล่อยทิ้งไว้หนึ่งนาทีหรือมากกว่า แล้วจึงเสียบแหล่งจ่ายไฟอินพุตอีกครั้ง E/F ซีรี่ส์ เป็นชนิดแคลมป์ซีเนอร์ไดโอด จะไม่มีการรีสตาร์ทหลังจากการทำงานของวงจรป้องกัน
*3 สำหรับ MS2-H100 จะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออัตราโหลดอยู่ที่ 70% หรือต่ำกว่า
*4 มาตรฐานที่ใช้ได้จะไม่ปรับใช้กับการทำงานแบบขนานและอนุกรม

ด้านบนสุดของหน้า