รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: VT STUDIO Ver. 5: ญี่ปุ่น - VT-H5J