เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัดที่สามารถใช้งานกับระบบอีเธอร์เน็ตได้

SR-650 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม. - OP-87361

สายเคเบิล Ethernet 10 ม. OP-87358

OP-87358 - สายเคเบิล Ethernet 10 ม.

รุ่นอื่นๆ