เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัดที่สามารถใช้งานกับระบบอีเธอร์เน็ตได้

SR-650 ซีรีส์

สายเคเบิลควบคุม 10 ม. OP-87226

OP-87226 - สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87226

ชนิด

สายเคเบิลควบคุม

ความยาว

10 ม.

รุ่นอื่นๆ