เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัดที่สามารถใช้งานกับระบบอีเธอร์เน็ตได้

SR-650 ซีรีส์

สายเคเบิลควบคุม 2 ม. OP-87224

OP-87224 - สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87224

ชนิด

สายเคเบิลควบคุม

ความยาว

2 ม.

รุ่นอื่นๆ