รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator) - SR-H6W