ขายึดแบบ ปรับได้ OP-88002

OP-88002 - ขายึดแบบ ปรับได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88002

หมายเหตุ

M3 สกรู 4 ตัว รวม

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

รุ่นอื่นๆ